בנק ישראל: סגירת סניף בנק תתבצע לא רק משיקול עסקי

הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראות הכוללת קביעת מדיניות לשנה קדימה ומציאת פתרון ללקוחות שנסגרו להם הסניף או עמדות הטלר

ידיעה מאת : עירית אבישר, פורסמה בגלובס בתאריך 29/8/2016

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001149000