חישוב ריבית באינטרנט – אתם מחשבים אנחנו מאשרים

במסגרת שיפור השירות לציבור גולשי אתר המחשבונים של חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, ניתן לקבל מעתה תמורת תשלום, את אישור החברה, על נכונות תוצאת כל חישוב, אשר יבוצע ע"י הגולש באמצעות כל אחד מ- 15 המחשבונים שבאתר
http://www.mabakara.co.il/calculator_new.html

לפרטים על גובה ואופן התשלום בגין האישור, יש לפנות למ.א. בקרה וניהול באמצעות צור קשר באתר החברה.

האישור יאמת את נכונותם של תוצאת חישובים, אשר יתבססו על נתוני יסוד שהוזנו לשדות הקלט של המחשבון ע"י הגולש. האישור לא יבוא במקום חוות דעת מומחה ולא ישמש לצרכים משפטיים.

האישור ירשם על גבי דו"ח החישוב שבוצע ע"י הגולש והועבר למשרדי חברה באמצעות הפקס.

כגיבוי לאישור, עומדים הניסיון והידע של חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה מזה 29 שנים בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים ומגישה חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים.

במידה ונדרשת, חוות דעת מומחה ערוכה כתצהיר וחתומה ע"י מומחה החברה לצרכים משפטיים, יש לפנות אלינו לטלפון 03-5754051 או באמצעות צור קשר באתר החברה.

מ.א. בקרה וניהול בע"מ מעמידה לרשות הגולשים באינטרנט ללא תשלום מחשבוני ריבית באתר האינטרנט הראשי של החברה אשר כוללים בן היתר: מחשבונים פיננסיים לחישובי ריבית, חישובים כלכליים, חישובים משפטיים וחישובים מסחריים שונים, ברמה מקצועית גבוהה, המיועדים לשמש כלי עזר ידידותי עבור הגורמים הבאים:

שופטים ועורכי דין – הדנים בחישוב יתרות חוב לבנק של חייבים המתנהלות בהוצאה לפועל, אשר לגביהם נפסק כי יחויבו לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.
רואי חשבון ויועצי מס העובדים מול גיליונות אלקטרוניים – המעוניינים לבצע חישובי הצלבה ואימות מהירים.

מנהלי כספים ומנכ"לים של חברות – המבקשים לבצע חישובי השוואה וכדאיות או בדיקת חיובי ריבית בחשבונות שוטפים ובהלוואות בשקלים ובמט"ח, חישובי הצמדה למדדים שונים, תשואה על פיקדונות, נכיונות שיקים וחישובי ריבית צמודה .
הגולש הלא מקצועי, המבקש לחשב או לבדוק חישובים שונים הקשורים למשכנתאות ולסוגי הריבית השונים הנהוגים במערכת הבנקאית בישראל ובהוצאה לפועל – הן לפני פסק דין והן אחרי פסק דין.

מחשבונים פיננסים מקצועיים באינטרנט

חברת מ.א בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים מפעילה במסגרת אתר האינטרנט של החברה מחשבוני ריבית לחישובים משפטים ופיננסים . באמצעות כל אחד מהמחשבונים ובתוספת מאגרי מידע הכוללים מכלול סוגי הריבית השונים הנהוגים במדינת ישראל לרבות ריבית בנקים, ריבית משפטית, שערי מט"ח, מדדים המעודכנים Online החל מתאריך 01/01/1990, ניתן לבצע באופן עצמאי חישובי ריבית, חישובים פיננסיים וחישובים משפטיים.

מאות אנשי מקצוע- רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, מנהלי כספים מנכ"לים וכן גולשים מהשורה, עושים שימוש יומיומי קבוע במחשבונים.

לכניסה לדף המחשבונים באתר האינטרנט של החברה לחץ [בקרה]

אמינות והדיוק של המחשבונים

המחשבונים פותחו ומנוהלים ע"י מ.א בקרה וניהול בע"מ אשר הוקמה בשנת 1987 ומספקת חוות דעת פיננסיות לצרכים משפטיים בכלל זה עדויות מומחה בבתי המשפט.

הבדיקות השונות נעשות ע"י צוות מומחים שנעזר במאגר נתונים ממוחשב הכולל מידע עכשווי והיסטורי לגבי ריביות, עמלות, צווים, חוקים, תקנות ותקדימים שנפסקו בבתי משפט.

חוות הדעת של מ.א. בקרה וניהול הוגשו לבתי המשפט במסגרת מאות תביעות משפטיות כולל הופעה בעדות מומחה וחלקן אף שימש כבסיס לקבלת החלטות ופסקי דין שונים.

מ.א. בקרה וניהול בע"מ מזמינה את קהל הגולשים להיכנס לאתר המחשבונים של החברה ולהשתמש בכלי העבודה המוצעים שם

ריבית הפריים – דוגמא לחישוב הלוואה באמצעות מחשבון הפריים

באיזו טבלה להשתמש לחישוב הלוואה צמודה לריבית הפריים בקיזוז ריבית קבועה כאשר הריבית משולמת מידי חודש וקרן ההלוואה משולמת בסוף תקופת ההלוואה ?

ציטוט משאלת הגולש מר כ. – מנחה כספי בחברה למתנסים

לתשובה לחץ [ריבית הפריים]

חישוב משכנתא בהלוואות לדיור

חישוב משכנתא – איך על הבנק לנהוג כאשר הוא מקבל מהלווה כספים בסכום העולה על האמור בלוח התשלומים ?

עפ"י הוראות בנק ישראל, נהלים למתן הלוואות לדיור, בסעיף 14 הדן בזקיפת תשלומים, במידה והלווה קיבל מספר הלוואות משכנתא לדיור ממקורות שונים ובשיעורי ריבית שונים, על הבנק לבצע פרעון בהתאם להוראות הלווה. במידה ולא התקבלו הוראות הלווה, יש להשתמש בכספים שהתקבלו כדי לפרוע את ההלוואה היקרה ביותר מבחינת הלווה.

מתוך תשובות לשאלות גולשים העושים שימוש במחשבוני הריבית של מ.א. בקרה וניהול בע"מ, בנושאי ריבית משכנתא.

פסיקת ריבית והצמדה – מינהל מקרקעי ישראל חוייב להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה

אושרה תביעה ייצוגית נגד המינהל: ישיב הפרשי ריבית לחוכרים
בית המשפט קבע: בעת ביטול עסקאות יחוייב מינהל מקרקעי ישראל להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה
בית המשפט המחוזי בתל אביב, אישר השבוע בקשה לתביעה ייצוגית נגד מינהל מקרקעי ישראל בהיקף של 74 מיליון שקל, וחייב אותו בעת ביטול עסקאות להחזיר את הכסף ששילמו החוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה.

….

בתחילה, דחה המינהל את הטענות, אך בדצמבר 2008 קיבל את הטענה שיש להגיש את התביעה כייצוגית. בעקבות התביעה אף פרסם המינהל "חוזר חשב" חדש אשר משנה את הנהלים וקובע חובת השבת כספים גם עם פרשי ריבית ולא רק הצמדה.

לאור זאת, אישרה השופטת רות רונן את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, וחייבה את המינהל להשיב לתובעים ריבית

ציטוטים מתוך כתבה מאת: ענת שיחור-אהרונסון שפורסמה בתאריך 23/9/09 ב
www.nrg.co.il

לכתבה
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/945/986.html

שווי נדל"ן – שיערוך שווי נדל"ן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

שערוך שווי עסקת מקרקעין על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

בפסק דין אשר ניתן ביום 17.05.09 בת"א 3119/01 יגאל אברג'יל ואח' נ' ששון דרגן ואח', קבע ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כבוד סגן הנשיא דוד חשין, כי במקרה בו הסכם מקרקעין אינו קובע מנגנון לחישוב ריבית והצמדה, יש לחשב את הריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה.

לצפייה במאמר לחץ : [שווי נדלן לפי חוק]

תשובה רוכש ציוד לבדיקת גז ב-15 מיליון דולר

רציו ים, קבוצת דלק ונובל אנרג'י החליטו לייבא ציוד סיסמי לבדיקת כמויות הגז שנמצאו. הציוד יאפשר קבלת תמונה תלת-ממדית של תגליות הגז שנמצאו ופרטים מדויקים לגבי היקף השטח.
סיכויים למציאת גז מול חופי ישראל. רציו-ים, קבוצת דלק, בשליטת יצחק תשובה, וחברת נובל אנרג'י החליטו לייבא ציוד סיסמי לבדיקה של כמויות גז שנמצאו בהיקף של 15 מיליון דולר , כך נודע לעסקים.

הציוד הסיסמי יאפשר קבלת תמונה תלת-ממדית של תגליות הגז שנמצאו ופרטים מדויקים לגבי היקף השטח. התחלת העבודה באמצעות הציוד החדיש תיעשה במהלך חודש אוגוסט השנה.

קבלת האומדנים המדויקים של הפוטנציאל המסחרי של הגז תאפשר לקבוע במדויק את לוחות הזמנים של ההפקה, קצב ההפקה, המתכונת של הנחת תשתיות צינורות הגז ועוד.
ציטוטים מכתבה. מאת : יהודה שרוני שפורסמה בתאריך 16/6/09 ב
www.nrg.co.il

לכתבה

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/904/234.html

דולר נסחר (14/06/09) בין הבנקים ב-3.9431 שקלים

מגמה חיובית בסיום המסחר באחד עם

ציטוטים מכתבה שפורסמה בתאריך 14/6/09 ב – מעריב NRG

המסחר בבורסה של תל אביב הסתיים בעליות שערים קלות, בניגוד למגמה השלילית שנרשמה הבוקר. מדד המעו"ף עלה בשיעור קל של 0.06%, מדד תל אביב 100 הוסיף 0.25% ומדד הנדל"ן עלה ב-1.07%. מנגד, מדדי התל טק והפיננסים השילו 0.35% ו-0.30% בהתאמה. מניית ישראמקו זינקה היום ב-7.10%

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב נסגרו בעליות שערים: מדד המעו"ף עלה בשיעור קל של 0.06% לרמה של 881.84 נקודות, מדד תל אביב 100 הוסיף 0.25% לרמה של 813.979 נקודות, ומדד הנדל"ן עלה ב-1.07%. מנגד, מדדי התל טק והפיננסים השילו 0.35% ו-0.30% בהתאמה.

שבוע המסחר באחד העם נפתח הבוקר בירידות שערים של המדדים המובילים, אולם בהמשך השתנתה המגמה לחיובית.

ברקע למסחר היום, דבריו של נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, שכינס הבוקר מסיבת עיתונאים לאחר מספר ימים בהם התנהלו חילופי דברים קשים בין משרד האוצר לבנק ישראל סביב סוגיית הפיקוח על השכר בבנק. פישר דורש להוציא את הפיקוח על השכר ממשרד האוצר, ואילו האוצר מתנגד לכך בתוקף.

המסחר התנהל גם בציפייה לנאומו של ראש הממשלה הערב. בקואליציה, ברחוב הפלסטיני ובבית הלבן, ממתינים בקוצר רוח למוצא פיו של נתניהו ומחכים לשמוע האם הוא יתייחס להקמת מדינה פלסטינית ויכריז: "שתי מדינות לשני עמים".

הדולר עולה כעת ב-0.69% ונסחר בין הבנקים ב-3.9431 שקלים. היורו עולה ב-0.40% ונסחר בין הבנקים ברמה של 5.5359 שקלים. היום, כמידי יום ראשון, לא ייקבע שער יציג. ביום שישי, ירד הדולר ב-0.128% ושערו היציג נקבע על 3.916 שקלים. היורו עלה ב-0.286% ושערו היציג נקבע על 5.5137 שקלים.

לכתבה

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/903/501.html

שוקי האשראי בעולם מפשירים: ריבית הליבור ל-3 חודשים בלונדון רשמה הנפילה הדו-יומית החדה זה 4 חודשים

הליבור צנחה היום ב-0.03% לרמה של 0.75%; מרווח ה-TED ירד ל-0.57% – הנמוך מאז אוגוסט 2007
ריבית הליבור, הריבית הבין בנקאית על הדולר ל-3 חודשים בלונדון, השלימה היום את הנפילה הדו-יומית החדה ביותר זה למעלה מארבעה חודשים, על רקע צעדים בהם נקטו בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם כדי להפשיר את שוקי האשראי. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.

ציטוטים מכתבה מאת שפורסמה בתאריך 19/5/09 ב
www.themarker.com

לכתבה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=nh20090519_02

מחשבון פריים לחישוב לפי ריבית פריים הנהוגה בבנק לאומי

מחשבון פריים מאפשר חישוב בריבית צמודה לפריים.
מחשבון הפריים מאפשר חישוב להלוואות ופיקדונות שקליים צמודים לפריים בתוספת ריבית לפריים

לכניסה למחשבון ריבית הפריים לחץ [מחשבון פריים]