פסיקת ריבית והצמדה במשכנתא לדיור

במידה והמשכנתא שלך חויבה בסכומי יתר ההפרש לזכותך אמור להיות מזוכה בריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

לצפייה בידיעה לחץ [פסיקת ריבית]

פסיקת ריבית והצמדה – מינהל מקרקעי ישראל חוייב להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה

אושרה תביעה ייצוגית נגד המינהל: ישיב הפרשי ריבית לחוכרים
בית המשפט קבע: בעת ביטול עסקאות יחוייב מינהל מקרקעי ישראל להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה
בית המשפט המחוזי בתל אביב, אישר השבוע בקשה לתביעה ייצוגית נגד מינהל מקרקעי ישראל בהיקף של 74 מיליון שקל, וחייב אותו בעת ביטול עסקאות להחזיר את הכסף ששילמו החוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה.

….

בתחילה, דחה המינהל את הטענות, אך בדצמבר 2008 קיבל את הטענה שיש להגיש את התביעה כייצוגית. בעקבות התביעה אף פרסם המינהל "חוזר חשב" חדש אשר משנה את הנהלים וקובע חובת השבת כספים גם עם פרשי ריבית ולא רק הצמדה.

לאור זאת, אישרה השופטת רות רונן את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, וחייבה את המינהל להשיב לתובעים ריבית

ציטוטים מתוך כתבה מאת: ענת שיחור-אהרונסון שפורסמה בתאריך 23/9/09 ב
www.nrg.co.il

לכתבה
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/945/986.html

פסיקת ריבית והצמדה – מחשבון המאפשר ביצוע חישובי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

גולשים המעוניינים לחשב את סכומי ההחזר המגיעים להם מהמנהל בעקבות פס"ד בתביעה הייצוגית מוזמנים להכנס לאתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים המפעילה אתר מחשבונים, במסגרת אתר האינטרנט של החברה.

 באתר המחשבונים של החברה עומדים לרשות הגולשים מחשבונים שונים, הכוללים בין היתר: מחשבונים משפטיים ופיננסיים שונים לחישובי ריבית, כולם ברמה מקצועית ורמת דיוק גבוהים במיוחד.

 לדוגמא : מחשבון המאפשר ביצוע חישובי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה על סכומי חוב בש"ח, הן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (לפני פס"ד) והן לפי חוק ההוצל"פ (אחרי פס"ד).

שווי נדל"ן – שיערוך שווי נדל"ן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

שערוך שווי עסקת מקרקעין על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

בפסק דין אשר ניתן ביום 17.05.09 בת"א 3119/01 יגאל אברג'יל ואח' נ' ששון דרגן ואח', קבע ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כבוד סגן הנשיא דוד חשין, כי במקרה בו הסכם מקרקעין אינו קובע מנגנון לחישוב ריבית והצמדה, יש לחשב את הריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה.

לצפייה במאמר לחץ : [שווי נדלן לפי חוק]

פסיקת ריבית והצמדה – פסק דין במחוזי

פסיקת ריבית והצמדה – חברות הביטוח חייבות לשלם למל"ל כספים על פי דרישתו בכתב. איחור  בתשלום, גם אם נבע עקב ניהול הליכים משפטיים, יחוייב בריבית פיגורים לפי חוק ריבית והצמדה בתוספת 20%

 * עו"ד אילן לקפיש

 הדיון נסב סביב הפרשנות הראויה להסכם שנחתם בין הצדדים ולפיו התחייבו הנתבעות לפצות את התובע באותם מקרים בהם הוא אחראי לפצות נפגעים מכוח חוק הפלת"ד.

ההסכם בין הצדדים קבע, בין היתר, כי מי מהנתבעות"תשלם את תביעת התובע לפי דרישתו תוך 60 יום מיום קבלתה וכי במידה ופיגרה הנתבעת בתשלום פרק זמן העולה על 15 יום, יהיה עליה לשלם לתובע ריבית בגובה הריבית המקסמלית על סכום התביעה, לפי חוק פסיקת ריבית תשכ"א-1961 ועוד 20% מסכום הריבית הנ"ל".

 

לכתבה לחץ : [ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה]

בית המשפט : בנק מזרחי טפחות ישלם את סכום הערבות שנמנע מלפרוע בתוספת ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

המחאת זכויות לצד ג'- אינה פוגעת בזכויותיו של הצד השני כלפי הממחה

בפסק דין אשר ניתן ביום 29.01.09 בה"פ 622/08 ורד הזהב 1994 בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, קבע ביהמ"ש המחוזי בחיפה, מפי כבוד סגנית הנשיאה שולמית וסרקרוג, כי כאשר צד לחוזה ממחה זכויותיו לצד ג', ממשיכות לעמוד לזכותו של הצד האחר לחוזה כל הטענות מתחום החוזה שעשויות לעמוד לו כנגד הממחה, גם כנגד הנחמה, אשר באותו מקרה- היה בנק.

 

למאמר המלא לחץ : [ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה]

פסיקת ריבית – מחשבון ריבית לחישוב חוב

פסיקת ריבית – מחשבון ריבית לחישוב חוב במט"ח – או צמוד למטבע חוץ (ריבית 'ליבור' + 1%) או לחישוב חוב בשקלים בריבית שקלית משתנה לא צמודה

לכניסה למחשבון ריבית לחץ [פסיקת ריבית]

פסיקת ריבית או ריבית נהוגה – פרשנות חדשה של בית המשפט העליון

חישוב ריבית – כיצד יש לחשב ריבית ?

לכניסה למאמר לחץ [ריבית בפסיקה]

שערוך חוב עפ"י חוק פסיקת ריבית ולא עפ"י ריבית נהוגה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

בפסק דין אשר ניתן ביום 07.04.09 ברע"א 11093/08 ירון אביב נ' מושב גיתית ואח', קבע ביהמ"ש העליון, מפי כבוד השופט יורם דנציגר, כי יש לחשב את הריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית ולא עפ"י הריבית שהייתה נהוגה בין הצדדים.

לקריאת המאמר לחץ [שערוך חוב]