המחוזי דחה תביעת בנק וביקר בחריפות את התנהגותו

ביהמ"ש קיבל טענת נתבעת והורה על דחיית תביעתו של בנק אשר הוגשה בגין יתרת חוב בהלוואות מחמת התיישנותה מאחר והוגשה בחלוף למעלה משבע שנים לאחר המועד המוסכם לגמר פירעונה של כל אחת מן ההלוואות.

ביהמ"ש פסק כי הבנק הגיש תצהיר פרטים נוספים שאינו אמת, ותכליתו להטעות את הקורא על מנת שמירוץ ההתיישנות יתאפס למועד מאוחר ממועד הגשת התביעה שהתיישן. נפסק כי התנהלות הבנק מעמידה בספק את מהימנות המצהיר והתצהיר, וכי ראוי כי הגורמים המופקדים על אכיפת החוק ייתנו דעתם לדבר ויפתחו בחקירה בגינו.

ליתר פרוט : לחצו כאן

ביהמ"ש העליון ביטל ערבותה של ערבה להלוואה

בית המשפט העליון קבע כי בנק הטעה בעניין מהותי ערבה להלוואה, בכך שבמועד חתימתה כערבה על הלוואה שניה בחשבון העסקי של בניה, הוא לא גילה לה כי הבנים אינם עומדים בהתחייבויותיהם לפירעון ההלוואה הראשונה עליה חתמה.

בהתאם לכך, קבע בית המשפט העליון כי להטעיה זו יש ליתן משקל משמעותי, עד כדי ראיית הערבה, במידה והייתה מודעת לכך שהבנים לא עמדו בהחזר ההלוואה הראשונה, כמי שהיתה מסרבת לחתום כערבה על ההלוואה השניה.

כפועל יוצא מכך, פסק ביהמ"ש העליון כי לא היה נרשם השעבוד השני על הדירה, ועל כן היה הבנק יכול להיפרע רק בגין השעבוד הראשון על הדירה, עד לגובה סכום הערבות על ההלוואה הראשונה.

לתמצית פס"ד לחץ [כאן]

חובת הזהירות שמוטלת על הבנק במסגרת עריכת חוזים עם לקוחותיו

בפסק דין מרתק שניתן ביום 5.7.11 על ידי בית משפט השלום בהרצליה, נקבעה חובתו המוגברת של הבנק להסביר ללקוחותיו את המשמעות של סעיפים המנויים בחוזה שנכרת בין הצדדים, כאשר בכל הנוגע לסעיפים המקפחים את זכותו של הלקוח, חלה על הבנק חובה מוגברת. במקרה זה דחה בית המשפט תביעה שהגיש בנק לאומי למשכנתאות כנגד לקוחה עימה היה קשור בהסכם משכנתא, תוך שהוא פוטר את הנתבעת מתשלום יתרת ההלוואה שניטלה על ידה, לאור התנהלותו הרשלנית של הבנק במועד החתימה על ההסכם.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]

בדיקת חשבון בנק סייעה ללקוח להתפשר עם הבנק ולמחוק 50% משווי החוב

בדיקת חשבון בנק של לקוח בנק הפועלים שבוצעה ע"י חב' מ.א. בקרה וניהול המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית סייעה ללקוח להגיע להסכם פשרה עם בנק.

יש לציין כי  ההסכם נחתם לאחר שהלקוח קיבל רשות להגן.

 במסגרת הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, מחק הבנק ללקוח סכום המהווה 50% משווי יתרת החוב ביום הפשרה.

 לפרטים נוספים לחץ : [כאן]

כספי ירושה נעלמו – ובנק הפועלים יפצה את היורשים ב-700 אלף שקל

בית המשפט קבע כי הבנק ישלם פיצויים לשניים מלקוחותיו, לאחר שהתברר כי במחדליו איפשר את נישולם מכספים שהופקדו עבורם בבנק

‎‎בנק הפועלים ישלם פיצויים של כ-700 אלף שקל לשניים מלקוחותיו, לאחר שהתברר כי במחדליו איפשר את נישולם מכספי ירושה שהופקדו עבורם בבנק – כך קבע לאחרונה בית משפט השלום בתל-אביב.
‏‏התובעים היו בני 12 ו-13 כאשר אביהם נפטר והוריש להם את מרבית רכושו. בירושה נקבע כי הם יקבלו את הנכסים כאשר יגיעו לגיל 21, ודודתם מונתה לאפוטרופוסית לכספים.
הדודה קיבלה מחברת הביטוח שני צ'קים בסכום של כ-333 אלף שקל, אותם הפקידה בסניף הבנק תחת שם התובעים, ואולם שבשנת 2000 הועברו הכספים לחשבון אחר.
בהגיעם לגיל 21 פנו התובעים לדודתם בדרישה לקבל את הכספים, אך היא טענה כי אינה יודעת היכן הם. בהמשך התברר כי הדודה העבירה את הכספים לחשבון בסניף אחר על שם בתה.
‏ בתביעה נגד הבנק ונגד דודתם טענו התובעים, באמצעות עו"ד שרון חנם, כי הבנק התרשל בניהול החשבונות והפר כלפיהם את חובת הנאמנות. הבנק טען כי לא יכול היה לדעת כי הכסף ניתן לדודה לצורך שמירתו עבור התובעים.
השופט רחמים כהן דחה את טענות הבנק, לפיה הדודה לא יידעה אותו שהתחייבה לשמור על הכספים, וכי אין לו אחריות כיוון שלא קיבל כל העתק מהצוואה או מסמך מחברת הביטוח.
בית המשפט קבע כי התובעים הצליחו להוכיח כי הבנק לא פעל כשורה בפתיחת החשבונות הפרטיים, ובכך פתח את הדלת לנטילת הכספים על-ידי הדודה, ובכל מקרה התרשל בעת העברת הכספים.
"המקרה הנדון הוא אחד מאותם המקרים בהם צריכה הייתה להידלק 'נורה אדומה' לעובדי הבנק. מדובר בכספים בהם מחזיקה, על-פי השם בחשבון, אפוטרופסית, כאשר תוכנית החסכון נשברה לפני המועד, והכספים הועברו לחשבון, שבמועד ההעברה לא היה שייך לאפוטרופסית ולא למי מהקטינים", נקבע.
בית המשפט הבהיר כי הבנק לא יכול היה להעלים עין מהנסיבות המחשידות והחריגות הללו.
‏הבנק והדודה חויבו יחד ולחוד לפצות את התובעים ב-371 אלף שקל, כאשר הדודה חויבה לפצות את הבנק עבור כל סכום שיועבר לתובעים.
ציטוטים מתוך כתבה מאת צמרת פרנט שפורסמה בתאריך 8/5/11 ב

www.globes.co.il/news

לכתבה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000643807&nl=1604&utm_source=1604&utm_medium=email&utm_campaign=globesnewsletter

משכנתא צמודה לדולר מה פסק בית המשפט כאשר שער הדולר ירד ?

בית המשפט החליט לקבל את  תביעתם של נוטלי הלוואת משכנתא צמודה לדולר ופסק, שעל אף האמור בהסכם ההלוואה, שחישוב ההחזרים על חשבון ההלוואה  ייעשו לפי שער שלא יפחת מהשער שנהג במועד מתן ההלוואה, על הבנק לחשב מחדש את כל ההחזרים על חשבון ההלוואה לפי השער היציג שנהג בפועל במועד כל החזר, גם אם שער זה היה נמוך מהשער שנקבע כשער הבסיס

לדוגמא: שער הדולר שנהג במועד מתן ההלוואה בחודש דצמבר 2001 עמד על 4.22 ₪ לדולר. מנגד, בתאריך 01/09/08,  המועד בו הבחינו הלווים לראשונה, כי הבנק מחשב את החזריהם על פי שער שהוא גבוה מהשער היציג שנקבע באותו מועד ופנו לבנק בדרישה כי יתקן את המעוות, עמד שער הדולר על 3.592 ₪ לדולר, המבטא ירידה של כ – 15% בשער הדולר.

לצפייה במאמר לחץ  [הלוואה צמודה לדולר]

בית המשפט פסק כי בנק לאומי ישלם לתובע כ 400 אלף שקל שנגבו על ידי הבנק ממימוש ערבותו

בית המשפט קיבל תביעת התובע להשבת כספים שנגבו על ידי הבנק ממימוש ערבותו. נפסק, כי הנתבע עוול כלפי התובע ברשלנות בכך שלא התאים את כתב הערבות המתמדת לדרישותיו המפורשות של התובע וכן הפר כלפיו את חובת הגילוי והאמון בה נושא הנתבע, כבנק – כלפי ערבים בכך שנמנע להציג בפניו את נוסח הערבות הבנקאית ואף את מסמך שמירת הערבויות.

התובע הגיש כנגד הנתבע – בנק לאומי, תביעה להשבת כספים שנגבו על ידי הנתבע ממימוש ערבותו. בכתב התביעה נטען, כי התובע חתם על כתב ערבות לטובת הנתבע בקשר לערבות בנקאית מוגבלת אשר הבנק הוציא עבור צד ג' להבטחת התחייבויותיו של האחרון לטובת צד ד',
להבטחת תשלומי דמי שכירות בלבד שהתחייב צד ג' כלפי צד ד'. לטענת התובע, הנתבע שינה את ערבותו הבנקאית שכן התברר לו, כי הוא ערב לכאורה כלפי צד ד' להבטחת כל סכום המגיע לו מצד ג' בקשר עם הבטחת הסכם השכירות.
בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה ופסק כלהלן:
בנסיבות העניין, עולה כי פקידי הנתבע הציגו בפני התובע מצג לפיו קיבלו את דרישתו לייחוד ערבותו אך ורק לתשלומי שכר הדירה וכי התובע הסתמך על מצג זה והונע לחתום על כתב הערבות המתמדת בבחינת ערבות ספציפית להבטחת תשלום דמי השכירות.
הנתבע למצער עוול כלפי התובע ברשלנות בכך שלא התאים את כתב הערבות המתמדת לדרישותיו המפורשות של התובע וכן הפר כלפיו את חובת הגילוי והאמון בה נושא הנתבע, כבנק – כלפי ערבים בכך שנמנע להציג בפניו את נוסח הערבות הבנקאית ואף את מסמך שמירת הערבויות.
יתר על כן, גביית סכום הערבות המתמדת מהווה בנסיבות העניין שימוש בזכות שלא בתום לב בניגוד לסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי).

ציטוטים ממיני רציו שפורסם באתר נבו
לפס"ד
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-07-30648-696.htm

בית המשפט : בנק מזרחי טפחות ישלם את סכום הערבות שנמנע מלפרוע בתוספת ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

המחאת זכויות לצד ג'- אינה פוגעת בזכויותיו של הצד השני כלפי הממחה

בפסק דין אשר ניתן ביום 29.01.09 בה"פ 622/08 ורד הזהב 1994 בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, קבע ביהמ"ש המחוזי בחיפה, מפי כבוד סגנית הנשיאה שולמית וסרקרוג, כי כאשר צד לחוזה ממחה זכויותיו לצד ג', ממשיכות לעמוד לזכותו של הצד האחר לחוזה כל הטענות מתחום החוזה שעשויות לעמוד לו כנגד הממחה, גם כנגד הנחמה, אשר באותו מקרה- היה בנק.

 

למאמר המלא לחץ : [ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה]

פסיקת ריבית – מחשבון ריבית לחישוב חוב

פסיקת ריבית – מחשבון ריבית לחישוב חוב במט"ח – או צמוד למטבע חוץ (ריבית 'ליבור' + 1%) או לחישוב חוב בשקלים בריבית שקלית משתנה לא צמודה

לכניסה למחשבון ריבית לחץ [פסיקת ריבית]