ריבית הפריים לחודש ספטמבר 2014 צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (25/08/2014) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר   2014 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על  0.25% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 1.75%  לשנה.

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי  עלה ב-0.1%, האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים עומדת על0.3% .

בית משפט המחוזי פסק בהתאם לעקרונות חישוב הריבית שנקבעו על ידי המומחה דוד אברון מחברת מ.א. בקרה וניהול

בית המשפט המחוזי חייב חברה מזמינה לשלם לחברה קבלנית סך של 2.43 מיליון ₪ בצרוף מע"מ, ובצרוף ריבית על הסכום ממועד סיום הפרויקט (2002) ועד למועד התשלום בפועל, בהתאם לאופן חישוב הריבית על ידי דוד אברון מחברת מ.א. בקרה וניהול

לפרטים נוספים לחץ :[חישוב הריבית]

ריבית הפריים לחודש יוני 2013 צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש יוני   2013 תרד ב- % 0.25 לרמה של 1.25% ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע אתמול (27/05/13) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש יוני  2013 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על  1.25% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 2.75%  לשנה.

מדד המחירים לצרכן לחודשים אפריל ומארס עלו ב-0.4% וב-0.2%, בהתאמה, האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.8% .

ריבית הפריים לחודש ינואר 2013 צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש ינואר  2013 תרד ב- % 0.25 לרמה של  1.75% ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (24/12/12) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש ינואר  2013 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 1.75% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 3.25%  לשנה.

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב- 0.5%, האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 1.4% .

ריבית הפריים לחודש נובמר 2012 צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של  2%.

ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (29/10/2012) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2012 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 2%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית בהתאם.

ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 3.5%  לשנה.

ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של.2.25%

ריבית הפריים צפויה לרדת אף היא ב -0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (25/06/2012) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 בשיעור של 0.25% וזו תעמוד על 2.25% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית בהתאם.
ריבית הפריים
צפויה לעמוד על שיעור של % 3.75 לשנה.

ריבית הפריים צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 תרד ב- % 0.25 לרמה של % 3.00

הנגיד הודיע היום (26/09/2011) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 3.00%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.50  לשנה.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב- % 0.5. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים יצאה מתחום היעד, לאחר מדד אוגוסט שיעורה % 3.4.

ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3%

ריבית הפריים לחודש מאי 2011 תמשיך לעמוד על % 4.5  זאת , בעקבות ההחלטה שלא לשנות את ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (24/4/2011) על כך שלא יהיה שינוי בריבית בנק ישראל לחודש מאי 2011 והיא תמשיך לעמוד על % 4.50  לשנה וזאת על אף העובדה שהאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות, והגיעה במארס ל-4.3%.

ריבית הפריים צפויה לעלות ב – 0.25% בעקבות עלייה של ריבית בנק ישראל

הנגיד הודיע היום (21/02/2011) על עלייה בריבית בנק ישראל לחודש   מרץ 2011 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על % 2.50  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.00  לשנה.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב- 0.2 % . האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים יצאה מתחום היעד, ולאחר מדד ינואר שיעורה  3.6%. מדד המחירים לצרכן בניכוי מחירי הדיור עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3%.

לקוחות דיסקונט חויבו בריבית עודפת – הבנק יתרום 250 אלף שקל לעזר מציון

06:58 | 16.5.2010 מאת נורית רוט

הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, לפיו הבנק יתרום 250 אלף שקל לעמותת "עזר מציון" בשל חיוב בריבית עודפת בהפקדות באל-תור, אושר בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
בתביעה הייצוגית על סך כ-40 מיליון שקל, שהוגשה בסוף 2008 על ידי עו"ד אבי זילברפלד, נטען כי צ'קים המופקדים בתיבות השירות של הבנק באמצעות מעטפות אל-תור אינם נרשמים בחשבון לפי יום הערך שבו הופקדו, אלא לפי יום הערך של היום למחרת – בניגוד להוראות המפקח על הבנקים. בשל כך, נטען, מחויבים הלקוחות שנמצאים ביתרת חובה בריבית חובה עודפת. הבנק טען בתגובה כי אופן התנהלותו תואם את הוראות הדין, וכן כי לא היה כל הכרח להשתמש בתיבות האל-תור דווקא, ולקוחות הבנק היו רשאים להפקיד את השיקים בדרך אחרת.
במסגרת הפשרה הוסבר כי "לצורך קביעת סכום התרומה, הבנק מצהיר כי ביצע תחשיב 'חשיפה תיאורטית מקסימלית', המבטא את סכום החשיפה התיאורטי לבנק על הצד הגבוה. התחשיב בוצע תחת ההנחה המחמירה לפיה כל החשבונות שבהם הופקדו שיקים באמצעות תיבת השירות בתקופה הרלוונטית לתביעה היו ביתרת חובה ביום ההפקדה".
השופטת דליה גנות ציינה כי למרות שהסכם הפשרה שולל מחברי הקבוצה הייצוגית קבלת פיצוי כספי, היא מוצאת לנכון לאשרו. "דומני כי מדובר בהסדר הוגן ומאוזן, שמשקלל את סיכויי וסיכוני הצדדים לתובענה, ומשקף מחד גיסא את סכום התביעה הקטן יחסית, ומאידך גיסא את הקשיים האובייקטיביים הכרוכים בניהול תובענה ייצוגית".
לדברי גנות, "לא ניתן לקבוע שכלל חברי הקבוצה אינם יוצאים נשכרים מהסכם הפשרה המוצע, וזאת מהסיבה הפשוטה: בגין פועלו של התובע הייצוגי חדל הבנק מהתנהלותו הפסולה, ובכך שם קץ לעוול שנגרם לכלל חברי הקבוצה במהלך התקופה הרלוונטית, ומשכך, ולמרות שאינם מקבלים פיצוי בפועל, הם יצאו נשכרים מהמהלך כולו", קבעה.
גנות ציינה עוד כי "קרוב לוודאי שהצדק עם התובע הייצוגי, וכי במהלך התקופה הרלוונטית הנהיג הבנק מדיניות הפקדת שיקים בתיבת השירות בניגוד לדין ובניגוד להוראות המפקח על הבנקים. הבנק אינו יכול לטעון להגנתו, כי לקוחותיו רשאים היו להשתמש באמצעי הפקדה אחר. משהותקנה לרווחתם תיבת השירות אל-תור, היה על הבנק להשוות את תנאי ההפקדה בתיבת השירות לתנאי ההפקדה האחרים, ולחילופין להזהיר את קהל הלקוחות – ולהדגיש בפניהם כי תנאי ההפקדה שונים ועלולים לגרום להם לנזק כספי. מהאמור עולה כי אין ספק בדבר קיומה של עילת תביעה, ובצדקתה הלכאורית".
עם זאת, גנות לא קיבלה את בקשת התובע לתשלום שכר טרחת עו"ד בסך 70 אלף שקל וגמול בסך 20 אלף שקל, והעמידה את שכר טרחת עוה"ד על 50 אלף שקל ואת הגמול לתובע על 15 אלף שקל. את התובע ייצג עו"ד ארנון גרפי. (א (08-2389)

פורסם ב

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100516_1168969