ריבית ליבור – מחשבון לחישוב ריבית לפי חוק פסיקת ריבית במט"ח (דולר)

חישוב חוק פסיקת ריבית במט"ח באמצעות מחשבון חוב מט"ח המופיע ברשימת המחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ כלי עזר המשמש עו"ד לחישוב חוב מט"ח או במטבע ישראלי צמוד מט"ח לפי חוק פסיקת ריבית מט"ח במט"ח ׁ(ריבית 'ליבור' + 1%).

באמצעות מחשבון חוב במט"ח ניתן להפיק דוחות המציגים את קרן החוב והריבית ברמה רבעונית.

לכניסה למחשבון לחץ חוב מט"ח