בדיקת חשבונות בנקים סייעה ללקוח לזכות בפסק דין במחוזי

בית המשפט המחוזי אימץ את דעת המערער – הלקוח ופסק כי ההסכמה בע"פ בין הצדדים, לפיה פרעון ההלוואות יהיה ממכירת הדירות, גובר על מועדי הפרעון שנכתבו בהסכמי ההלוואות.

נקבע, כי למרות ההסכמה הנ"ל, הבנק עצר את המימון להמשך הבנייה, ופעל למימוש ההלוואות בהליכי הוצאה לפועל, במסגרתם אף דרש למנות כונס נכסים למכירת הבניין ולפינוי המערער מחלקתו.

בית המשפט קיבל את ערעורו של הנתבע וקבע כי הבנק הפר באופן בוטה את שהוסכם בין הצדדים, ופתח שלא כדין הליכים למימוש המשכנתא, ולכן זכאי המערער לקבלת סעד כספי.

לצפייה בתקציר המלא של פס"ד לחץ : בדיקת חשבונות בנק

חוב לבנק – איך לחסוך לחברה כסף רב כתוצאה מבדיקת חשבון הבנק שלה

בעידודם של בתי המשפט, שנת 2009 מתאפיינת בהמשך המגמה, לפיה הבנקים פותרים סכסוכים כספיים עם לקוחותיהם בהסכמי פשרה המקבלים תוקף של פסק דין ובהם מוותרים הבנקים על נתח גדול מיתרת החוב הנתבעת ומאפשרים ללקוחות לשלם את החלק הנותר בתשלומים ולאורך זמן.

לצפייה במאמר לחץ [חוב לבנק]