מחשבון מט"ח חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

אנו שמחים להודיע על הוספת מחשבון המרת מט"ח – שערים צולבים לאתר מחשבוני ריבית של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

באמצעות מחשבון מט"ח זה תוכל להמיר מטבע חוץ לש"ח ולהמיר סכומים ממטבע אחד למטבע שני. חישוב השערים צולבים נעשה על פי היחס בין השער יציג של המטבעות הזרים לשקל, בהתאם לתאריך הנבחר.

חישוב השערים הצולבים נעשה על פי היחס בין המטבעות הזרים לשקל, בהתאם לתאריך הנבחר.
השערים הינם ע"פ השערים היציגים של בנק ישראל.

דוגמא להמרה מ- EUR ל- USD
נסעת לחו"ל בחודש יוני 2008. בתאריך 12/5/08 שילמת 850$ עבור כרטיסי טיסה, 420 EUR עבור שכירת רכב ו- 600EUR . מה סך הסכומים ששילמת ב- EUR?

על מנת לחשב את הסכום ב EUR יש לקלוט במחשבון מט"ח שערים צולבים את תאריך 12/5/08 הקש 850 בסכום להמרה .
על מנת לחשב את הסכום ב- EUR יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. הקש את התאריך 12/05/2008 בחלונית: "תאריך".
2. הקש את הסכום 850 בחלונית: "סכום להמרה".
3. בחר את האפשרות של "USD" בחלונית: "ממטבע".
4. בחר את האפשרות של "EUR" בחלונית: "למטבע".
5. לחץ על לחצן "חשב".
תתקבל התוצאה הבאה:
בתאריך 12/5/08 850 דולר ארה"ב USD שווים 549.66 eur
6. כעת יש לחבר את הסכום שהתקבל לסכומים האחרים:
549.66 + 420 + 600 = 1,569.66 EUR

רבית החובה בחשבון מסוג חח"ד יחידים בבנק מזרחי טפחות ובכל החשבונות בבנק אגוד מתייקרת מעבר לשיעור המתחייב מהעלייה בשיעור הפריים – כך קובעים כלכלני מ.א. בקרה וניהול

בהתאם להחלטת הנגיד להעלות את ריבית בנק ישראל ועפ"י הודעות הבנקים באמצעי התקשורת, שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, יעלה החל מיום 01/08/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5.5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת בנק עולה, כי בנוסף להעלאת שיעור הפריים ב- 0.25% כמתחייב מהודעת הנגיד, יגדילו בנק מזרחי טפחות ובנק אגוד גם את שיעור תוספת הסיכון בחשבונות שונים – בהתאם לסיווג החשבון וקו האשראי.

החל מתאריך 03/08/08, יוגדל שיעור תוספת הסיכון לכל החשבונות בבנק אגוד ב- 0.75% לשנה.

ריבית החובה בחשבונות חח"ד תעמוד על 13.3% לשנה. ריבית החובה בחשבונות עובר ושב תעמוד על 15.8% לשנה.

בבנק מזרחי טפחות, החל מתאריך 01/08/08 תתייקר תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כחשבון חח"ד יחידים, בשיעור שנתי של 0.5% ושיעור ריבית החובה בחשבונות אלו ינוע בין 11.75% לבין 14.25% לשנה, בהתאם לדירוג המסגרת.

בנק לפיתוח התעשיה – 20/8/2002 – 1/8/2008

בהודעה לעיתונות מיום 20/7/08 הודיע בנק ישראל כי החל מ-1.8.2008 יבוטל הרשיון הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשיה.

ב-29 בינואר, 2006 קבע הנגיד כי רשיונו הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ יבוטל החל מיום 1 באוגוסט 2008, ולפיכך ממועד זה יחדל הבנק מלהיות תאגיד בנקאי.

כפי שנמסר מהבנק, עד למועד ביטול הרשיון כאמור לעיל, פועל הבנק לפירעון הפיקדונות וצמצום מספר המפקידים ופונה למפקידים לצורך סגירת חשבונם בבנק.

יש לציין כי בנק ישראל העמיד אשראי מיוחד לבנק לפיתוח התעשיה החל מהיום בו הסתבר כי הבנק אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המפקידים 20/8/02.

להלן קישור לאתר בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/080720/080720p.htm

מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה

חדש באתר המחשבונים פיננסיים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ !!!

מחשבון ריבית נוסף המאפשר ביצוע חישוב ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה לפני פס"ד או לפי חוק הוצאה לפועל אחרי פס"ד

חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובבדיקת חשבונות בנקים מזמינה אתכם להיכנס לאתר החברה ולעשות שימוש במחשבון חדש המצטרף בימים אלה לרשימת מחשבוני הריבית הקיימים של החברה.

באמצעות המחשבון החדש, תוכלו לבצע חישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה על סכומי חוב בש"ח, ריבית צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (לפני פס"ד) או ריבית פיגורים צמודה לפי חוק ההוצל"פ (אחרי פס"ד).

בנק מזרחי טפחות יפצה ערבים בסכום של 147,500 ₪ בגין נזקים שנגרמו להם בשל העברת כספים מחשבונם לחשבונו של הנערב ללא אישור

ביהמ"ש קבע, כי חתימה על ערבות וכתב קיזוז לחובות צד ג', גם אם הוא בן משפחה, אינה נותנת לבנק את הזכות, להעביר כספים מחשבון הערב לחשבון החייב, מבלי לתת לערב אפשרות לממש את הזכויות העומדות לו לפי חוק, להיכנס לנעליו של החייב ולסלק את החוב בתנאים המקוריים

עפ"י החלטת בית המשפט, ישלם בנק מזרחי טפחות לערבים פיצוי בגובה רבע מהסכום אותו נטל הבנק מהערבים לכיסוי חובות הנערב. זאת, עקב רשלנותו של הבנק בטיפול במקרה.

(א 52845/05)

פורסם ב- TheMarker
לכתבה המלאה
http://law.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=abe20080630_89052&layer=law&layer2=coupon&layer3=law