ריבית אפקטיבית – מחשבון חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

מחשבון ריבית אפקטיבית מאפשר לנו להשוות בין ריביות המשולמות בצורות שונות של תשלומים ולשקלל את מספר התשלומים לתוך שער הריבית. ריבית זו הינה חשובה לצורך השוואה וחישוב הלוואה וחישוב משכתנא או בהשוואה בין פיקדונות שונים.

דוגמא לבדיקת בנק

בחשבון עו"ש בו ריבית החובה הנומינלית השנתית הינה 8% קיימת יתרת חובה של 100,000 ₪. מהו שיעור הריבית האפקטיבי בחשבון בהנחה שהריבית מצטברת כל רבעון קלנדרי. באמצעות המחשבון ניתן לראות כי הריבית האפקטיבית השנתית הינה 8.24%, כלומר הלקוח יחויב במשך השנה בריבית של 8,240 ₪ ולא ב- 8,000 ₪ אילו חישוב ריבית בוצע נומינלית.

מחשבון ריבית חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ !!!

מחשבון ריבית המאפשר לחשב ערך עתידי סדרתי.

ערך עתידי הינו הערך של סכום כסף חד פעמי שקיים היום וצפוי להתקבל בעתיד בעוד n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה מראש.

ערך עתידי סדרתי הינו הערך של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל במשך n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.

באמצעות חישוב ערך עתידי סידרה ניתן להשוות בין פקדונות בנקאיים או בהשקעות המניבות תקבולים תקופתיים.

לדוגמא, קיימים 2 פקדונות:

1. פקדון בו מפקידים מידי חודש 1,000 ₪ לתקופה של שנתיים (24 חודשים) בריבית חודשית של 1%.
2. פקדון בו מפקידים מידי רבעון 3,000 ₪ לתקופה של שנתיים (8 רבעונים) בריבית רבעונית של 3%.

הסכום שיתקבל בפקדון 1 בסוף התקופה הינו 26,973.46 ₪.
הסכום שיתקבל בפקדון 2 בסוף התקופה הינו 26,677.01 ₪.

המסקנה היא שפקדון 1 עדיף על פקדון 2.

למחשבוני מ.א. בקרה וניהול – כלי עזר לחישובי ריבית לחץ כאן.

נדחתה תביעת בנק נגד לקוח בסכום של 1.9 מיליון ₪

פורסם ב "הארץ ONLINE " בתאריך  1/9/2008   ע"י עמית בן-ארויה

ההלוואה שלא היתה

פרשת פלד-גבעוני נמשכת: הבנק לפיתוח התעשייה טען כי יוסף מנור לווה ממנו 1.9 מיליון שקל לקניית אחת מחברות הקבוצה שקרסה. מנור, שמכחיש שקיבל הלוואה, לא שיכנע את השופט – אבל הבנק הפסיד.

אין זה שכיח שבנק נכשל בתביעה של 1.9 מיליון שקל נגד לקוח ולקינוח סופג ביקורת נוקבת על אופן ניהול המשפט. זה מביך עוד יותר כששופט מטיל ספק באמינות הבנק, כפי שקרה השבוע, כשדחה השופט יונה אטדגי תביעה של הבנק לפיתוח התעשייה נגד יוסף מנור, שמכחיש כי לווה מהבנק 1.9 מיליון שקל.

לטענת הבנק לפיתוח התעשייה, ב-2001 רצה יוסף מנור לרכוש מניות של חברת חיל אחזקות, שהיתה בשליטת אריה גבעוני ורפי פלד, מבעלי קבוצת פלד-גבעוני. כדי לרכוש אותן, טוען הבנק, לווה מנור מהבנק כ-1.9 מיליון שקל, ולשם כך פתח בו חשבון. לטענת הבנק, המניות שועבדו להבטחת ההלוואה.

 

 

לכתבה המלאה  ב "הארץ ONLINE "

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=1016656&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0

לפס"ד המלא לחץ כאן