האם פיקדונות הציבור מבוטחים במקרה של קריסת בנק ?

בנק ישראל הבהיר כי מערכת הבנקאות בישראל איתנה ובנק ישראל מוכן לסייע לבנקים בכל הכלים העומדים לרשותו וככל שהדבר יידרש, וזאת, מתוך רצון לתמוך בציבור המפקידים. שר האוצר אף ציין כי ממשלת ישראל, מתוך דאגה לפיקדונות הציבור ועל מנת להבטיח את אמון הציבור במערכת הפיננסית, תעמוד מאחורי יציבות המערכת הפיננסית. נזכיר שעד כה, בכל המקרים בעבר, בנק ישראל והממשלה העמידו ביטוח בפועל למפקידים בבנקים.

 מתוך הודעה לעיתונות מתאריך 19/10/08 כפי שמופיעה באתר האינטרנט של בנק ישראל – תחת הכותרת "המשבר והשלכותיו על ישראל – תשובות לשאלות נפוצות"

 http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/crisis_faq/crisis.htm

  

האם תשובה זו היא "מילה של בעל הבית"  ?

 

 

לתועלת ציבור לקוחות הבנקים מאת : מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה במשך 21 שנים בחישוב ריבית ובבדיקת בנק ובכלל זה עדויות מומחה בבתי המשפט.

בית המשפט דחה תביעה ע"ס 849,724 שקל שהגיש בנק דיסקונט נגד חברה ונגד הערבים לחובותיה

עפ"י פסק הדין שניתן בימים אלו, הנתבעים עמדו בתנאי ההחזרים של ההלוואות שלקחו ולבנק לא הייתה עילה להגשת התביעה.

בתאריך 04/08/95 נחתם בין הבנק לבין הנתבעים הסכם פשרה לפיו הבנק העמיד לנתבעים 6 הלוואות שונות בסכום חובם הכולל שעמד אז על 863,723 ₪.

בתאריך 28/01/97 הגיש הבנק בבית משפט השלום בת"א תביעה נגד הנתבעים על סך של 849,724 ₪, בטענה שהנתבעים לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין נח ליפשיץ בקשת רשות להתגונן, אליה צרפו את חוות דעתו של המומחה ל חישובי ריבית דוד אברון (מומחה בנק ) מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בבדיקת חשבונות בנק, התומכת בין היתר בטענתם האומרת כי הם עמדו בתנאי ההחזרים בהתאם להסכמי ההלוואות וכי לא היה מקום להגשת התביעה נגדם.

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים ובתאריך 28/11/99 נתן להם רשות להתגונן נגד התביעה.

בחודש דצמבר 2002 מינה בית המשפט מומחה מטעמו כדי שזה יקבע האם הנתבעים עמדו או לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות בהתאם לאמור בהסכמי אותן הלוואות.

מסקנות המומחה מטעם בית המשפט היו, כי הנתבעים אכן עמדו בתנאי ההחזרים וכי נכון להגשת התביעה לא היה לנתבעים חוב לבנק.

בית המשפט מגיע למסקנה, כי פועל יוצא מחוות הדעת הוא שדין התביעה להדחות ואכן התביעה נדחית.

באשר ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות אשר נותרה בעקבות דחיית תביעת הבנק, אומר כבוד השופט צבי כספי בפסה"ד "… הוסבר ע"י הבנק שבמהלך הדיונים שולם סכום בסך של 1,189,000 שקל ע"י המדינה בגין ערבותה לחובות הנתבעים, לאור האמור לעיל, סביר בעיני שסכום זה כיסה את מרבית, אם לא את כל החוב".

כאמור, דחה בית המשפט את תביעת הבנק ופסק כי בנוסף, הבנק ישא בהוצאות משפט הנתבעים וכן ישא בשכ"ט עו"ד הנתבעים בסך של 100,000 ₪.

בדיקת בנק סייעה ללקוח למחוק כ – 280 אלף ₪ מיתרת חובו לבנק

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין קיבל בנק מרכנתיל דיסקונט 215,000 שקל במקום סכום חוב של 494,500 שקל.

ביוני 2006 הגיש הבנק תביעה ע"ס 328,222 ש"ח, נגד חברה ונגד הערבים לה, בגין יתרות חוב בחשבון החברה.

הנתבעים פנו לדוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנק, כדי שזה יבצע בדיקת בנק בחשבונותיהם.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין לירון סגל בקשת רשות להתגונן וצרפו תצהירם את חוות דעתו של דוד אברון (מומחה בנק ).

בחוות דעתו, הצביע המומחה דוד אברון, על טעויות וליקויים רבים בניהול חשבונות ע"י הבנק ועל גביית ריבית יתר בסכומים גבוהים, אשר נבעו מטעויות וליקויים אלו.

בנובמבר 2006 הגישו הנתבעים נגד הבנק תביעה נגדית ע"ס של כ- 650 א' ש"ח.

במקביל להליכים המשפטיים, אשר התנהלו בבית משפט השלום בבאר שבע, ניהלו הצדדים מו"מ, כדי להגיע לפשרה. זאת, כאשר הנתבעים מלווים לאורך המו"מ, בייעוץ המקצועי של המומחה דוד אברון.

בימים אלו, כאשר עפ"י המסמכים יתרת החוב לבנק עמדה על הסך של 494,500 ש"ח, חתמו הצדדים על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד.

עפ"י ההסכם, במידה והנתבעים ישלמו לבנק סך של 215 א' ש"ח ב- 24 תשלומים חודשיים, יחשב הדבר כאילו שולם החוב כולו ויבואו לסיומם הסופי והמוחלט, כל המחלוקות שבין הצדדים.

מזרחי טפחות דרש משרי אריסון להגדיל בטחונות בגין צניחה במניות שיכון ובינוי ומלח תעשיות

 
5/10/08 שרון שפורר
הבנק ביחד עם קונסורציום חברות ביטוח העמידו לאריסון אשראי ב-1.3 מיליארד שקל בריבית של 1.9% מעל אגח ממשלתית

מאת אתי אפללו ושרון שפורר

שרי אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים (-6.18% , 971.0) נאלצה להגדיל בטחונות על פי דרישת בנק מזרחי טפחות (-3.62% , 2131.0) לאחר שמחירי מניות שיכון ובינוי (-7.65% , 350.0) ומלח תעשיות (0.0% , 0.0) שהועמדו כשעבוד לבנק סבלו מירידות מחירים. אין זו הפעם הראשונה שאריסון התבקשה בתקופה האחרונה להגיל בטחונות למזרחי טפחות. כאשר בפעם הקודמת בעקבות צניחת המניות היא נדרשה להעמיד ערבות אישית.

מזרחי טפחות ביחד עם קונסורציום של חברות ביטוח הכולל את מבטחים הותיקה, הראל ומנורה העמידו לחברת ארזף שבשליטת אריסון אשראי בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל במארס 2007. הריבית בהלוואה שנושאת מח"מ של כ-6-5 שנים ניתנה בגמרווח של 1.9% על הריבית על אג"ח הממשלתית, כך שכיום היא עומדת על כ-5%-5.2% לשנה.
דובר בנק מזרחי סירב להתייחס לשאלת הגדלת הבטחונות. לדבריו: "הבנק מוכן להעניק תוספת אשראי לקבוצה גם על בסיס הבטחונות הקיימים". שרי אריסון סירב להגיב.

לכתבה המלאה
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=shp20081005_

חישוב משכנתא בעזרת מחשבון ריבית משוכלל יכול לסייע לציבור מקבלי המשכנתא להשוות בין הריביות בבנקים השונים.

המפקח על הבנקים קרא מספר פעמים לציבור המבקש לקבל משכנתא, להשוות בין הריביות של המשכנתאות בבנקים השונים, דבר שיכול להביא לחסכון ניכר בעלות המשכנתא ללווה, בשל הפערים הגדולים בין שיעורי הריבית בבנקים השונים.

עוד מציין המפקח על הבנקים, כי לעיתים ההשוואה אינה פשוטה, שכן מיגוון המשכנתאות המוצע הוא רחב וקיימת חשיבות ניכרת לכך שהלווים יבצעו בעצמם השוואת מחירים .

חישוב משכתנא בעזרת מחשבון ריבית משוכלל יכול לסייע לציבור מקבלי המשכנתא לבצע חישוב הלוואה, לבדיקת ריבית אפקטיבית ולקבל תשובות על השאלות הבאות:

1. מה יהיה סכום התשלום החודשי ?
במידה והנך מעוניין לקבל הלוואה בסך 100,000 ₪ למשך 5 שנים בריבית שנתית של 6%.
2. מהו אחוז הריבית הגלום במשכנתא ?
במידה ומציעים לך הלוואה בסך 120000 ₪ בהחזר חודשי של 2350 ₪ למשך 5 שנים .
3. תוך כמה זמן תסיים לשלם את המשכנתא לבנק ?
במידה ומציעים לך הלוואה בסך 200000 ₪ הנושאת ריבית של 9% לשנה. אם יכולת ההחזר החודשי שלך היא 2000 ₪.

השופטת לפועלים: אתם רוצים לחנוק את מילומור?

ביהמ"ש דן בבקשת מילומור להקפאת הליכים. בנק הפועלים, הנושה הגדול ביותר, מתנגד. השופטת אלשיך: מילומור היא החברה הראשונה שמבקשת הקפאת הליכים מתי שצריך

סיון איזסקו, "כלכליסט"
פורסם: 05.10.08, 12:21

"נוכח בעיות שונות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית, בעל המניות פרדי רובינסון הפך להיות הבנק של מילומור והוא הזרים לחברה כ-60 מיליון שקל בשנה האחרונה" – כך אמר הבוקר שלום גולדבלט, בא כוחה של חברת מילומור, בעת הדיון בבקשת החברה לצו הקפאת הליכים כנגדה וכנגד פרדי רובינסון באופן אישי.
גולדבלט טען, בדיון שהתנהל בפני השופטת ורדה אלשיך, כי היקף הנכסים של החברה עולה במאות מיליוני שקלים על התחייבויותיה וכי המשבר אליו נקלעה החברה הוא תזרימי בלבד. עם זאת ציין, כי אם יוחלט על הליך של פירוק החברה או כינוס נכסים הרי שהדבר יגרום לנזק אדיר, מאחר ולדבריו קריעת החברה לגזרים תבטל את הערך העודף שלה.
בנק הפועלים – הנושה הגדול ביותר של החברה אשר חשוף אליה ב-460 מיליון שקל – התנגד להקפאת ההליכים. בתגובה אמרה אלשיך לבא כוחו של הבנק :"אתם נראים רע מאד. אתם רוצים לחנוק אותם?".

לכתבה המלאה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3605403,00.html