הצמדה למדד או לריבית הפריים – מי הרוויח ? מי הפסיד ? ריאליטי בשידור חי

תשלומי ההחזרים ע"ח הלוואות המבוצעות בשיטת הצמדה למדד גדלו מתחילת 2008 עד לחודש זה ב- % 5.1 – בהתאם לעלית המדד.

מנגד, החזרי הריבית של אלו שנטלו בתחילת השנה הלוואות אשר תשלומי ההחזרים שלהן מבוצעים בשיטת הצמדה לפריים בתוספת ריבית קבועה, הינם נמוכים כיום מהתשלומים של תחילת השנה.

הסיבה לכך היא ירידה של מעל % 30.00 בשיעור ריבית הפריים, אשר עמד בתחילת השנה על% 5.75 ואילו בימים אלה יעמוד על % 4.00

אנשים אשר הפקידו בתחילת השנה כספים בפיקדונות שקליים לתקופות של 3 חודשים, בריבית צמודה לפריים, קיבלו תשואות נמוכות.

פיקדון בסך 10,000 ש"ח בריבית של % P-2, שנפתח בתאריך 01/01/08 ,צבר עד לתאריך 20/11/08 תשואה של 293.76 ש"ח לפני מס.

פיקדון בסך 10,000 ש"ח בריבית של % P-3, שנפתח בתאריך 01/01/08 , צבר עד לתאריך 20/11/08 תשואה של 203.62 ש"ח לפני מס.

מנגד, חוב של 10,000 ש"ח לבנק לאומי, צבר בתקופה שמתאריך 1/1/08 ועד לתאריך 20/11/08, ריבית חובה בסכום של לפחות 961.83 ש"ח.

חוב של 10,000 ש"ח לבנק הפועלים, צבר בתקופה שמתאריך 1/1/08 ועד לתאריך 20/11/08, ריבית חובה בסכום של לפחות 875.81 ש"ח.

רוצים פיקדון מוגן? ודאו שהוא רשום בספרי הבנק

ציטוטים מתוך כתבה שפורסמה ב http://www.themarker.com

אליעזר וולף  09.11.2008  

סעיף 8 י"א לפקודת הבנקאות 1941 מאפשר לבנק ישראל לערוב לפיקדונות ולהתחייבויות שונות של הבנק כלפי נושיו וכלפי לקוחות בעלי פקדונות. בנק ישראל עשה שימוש בסמכותו לערוב לפיקדונות לפי סעיף זה בשלושה מקרים עד כה.

המסקנה היא שאין לחשוש לפיקדונות המופקדים בבנקים, שכן אפשר להניח שבנק ישראל ייתן את הערבות. עם זאת, על המפקיד לדאוג לכך שהפיקדון יירשם בספרי הבנק, ומוטב לקבל על כך אישור בכתב מהבנק.

ערבות בנק ישראל מונפקת למעשה בכל מקרה, ללא גביית עמלה כלשהי מהמפקידים. יהיה זה הגיוני שבנק ישראל ינפיק את הערבות מלכתחילה, ולא יחכה לקריסת בנק. בדרך זו יוכל בנק ישראל לחייב את הבנקים בעמלה בגין מתן הערבות, וברור כי הבנקים יגלגלו את העמלה הזאת על הלקוחות. עמלה שכזו תפחית כמובן את הריבית האפקטיווית למפקידים.

בדרך זו הלקוחות יהיו רגועים ולבנקים יהיה ביטוח. הביטוח צריך להיעשות לכל הבנקים באופן שווה, כך שלא תהיה אפליה ביניהם, וכדי לא ליצור ביניהם תחרות שעלולה להוביל לוויתור של הבנק על ביטוח הפיקדונות.

 

לכתבה המלאה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20081109_1035500

 

 

 

 

תהפוכות בשערי המט"ח

לאורך שנת 2008 עברו הדולר האמריקאי, האירו האירופאי והלירה שטרלינג תהפוכות רבות בשעריהם מול השקל הישראלי.

בדיקת השערים היציגים לאורך השנה מראה, שעד מחצית שנת 2008 איבד הדולר כ- %16 מערכו מול השקל ואילו האירו איבד כ- .11.5%

ממחצית שנת 2008 ועד 20/11/08 שיפר הדולר את מעמדו, מחק את הירידה של %16 והגיע בתאריך 20/11/08, לשער יציג גבוה ב-%3.95 משערו בתחילת השנה.

האירו לעומת זאת, איבד לאורך השנה מערכו בעקביות ועומד היום על שער יציג שער יציג שהוא נמוך ב-%11.5 משערו בתחילת השנה.

הלירה שטרלינג איבדה עד למחצית 2008 %17.5 מערכה מול השקל ואילו עד לתאריך 20/11/08, איבדה הלירה שטרלינג מערכה ביחס לשער של תחילת השנה כ- .23%

בנק ישראל בודק טענות: הבנקים עצרו את האשראי לחברות

בבנקים העלו בשיעור חד את מרווחי הריבית על אשראי עסקי שוטף

 

משבר עולמי ישראל

"הבנקים שמו בחודש האחרון ברקס מוחלט על האשראי לעסקים – הם אינם נותנים הלוואות בכלל, גם לא הלוואות און-קול לטווח קצר. לעתים הם גם אינם עומדים בתנאים שסוכמו עמם לגבי מתן הלוואות" – כך אומר בכיר במשק. לדבריו, בעלי חברות בכמה ענפי משק מתארים תמונה דומה.

הבכיר הוסיף כי הבנקים מפעילים כעת לחץ על הפירמות להגדיל ביטחונות ולהקטין את האשראי. כדוגמה הוא מביא מקרה של חברה קמעונית שמוכרת בעשרות מיליוני דולרים לשנה ונזקקה באחרונה לאשראי של כמה מיליוני שקלים – אבל הבנקים סירבו לבקשתה. "אם זה יימשך כך, עוד חודש יהיה כאן גל פשיטות רגל. חברות צריכות אשראי להמשך הפעילות אך לא מקבלות אותו", הוסיף.

 

 

ציטוטים מתוך כתבה שפורסמה ב http://www.themarker.com

07:13 |  03.11.2008     מאת שרון שפורר  

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20081103_1033775