ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3%

ריבית הפריים לחודש מאי 2011 תמשיך לעמוד על % 4.5  זאת , בעקבות ההחלטה שלא לשנות את ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (24/4/2011) על כך שלא יהיה שינוי בריבית בנק ישראל לחודש מאי 2011 והיא תמשיך לעמוד על % 4.50  לשנה וזאת על אף העובדה שהאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות, והגיעה במארס ל-4.3%.

משכנתא צמודה לדולר מה פסק בית המשפט כאשר שער הדולר ירד ?

בית המשפט החליט לקבל את  תביעתם של נוטלי הלוואת משכנתא צמודה לדולר ופסק, שעל אף האמור בהסכם ההלוואה, שחישוב ההחזרים על חשבון ההלוואה  ייעשו לפי שער שלא יפחת מהשער שנהג במועד מתן ההלוואה, על הבנק לחשב מחדש את כל ההחזרים על חשבון ההלוואה לפי השער היציג שנהג בפועל במועד כל החזר, גם אם שער זה היה נמוך מהשער שנקבע כשער הבסיס

לדוגמא: שער הדולר שנהג במועד מתן ההלוואה בחודש דצמבר 2001 עמד על 4.22 ₪ לדולר. מנגד, בתאריך 01/09/08,  המועד בו הבחינו הלווים לראשונה, כי הבנק מחשב את החזריהם על פי שער שהוא גבוה מהשער היציג שנקבע באותו מועד ופנו לבנק בדרישה כי יתקן את המעוות, עמד שער הדולר על 3.592 ₪ לדולר, המבטא ירידה של כ – 15% בשער הדולר.

לצפייה במאמר לחץ  [הלוואה צמודה לדולר]