בדיקת חשבון בנק סייעה ללקוח להתפשר עם הבנק ולמחוק 50% משווי החוב

בדיקת חשבון בנק של לקוח בנק הפועלים שבוצעה ע"י חב' מ.א. בקרה וניהול המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית סייעה ללקוח להגיע להסכם פשרה עם בנק.

יש לציין כי  ההסכם נחתם לאחר שהלקוח קיבל רשות להגן.

 במסגרת הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, מחק הבנק ללקוח סכום המהווה 50% משווי יתרת החוב ביום הפשרה.

 לפרטים נוספים לחץ : [כאן]

ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.25%

ריבית הפריים לחודש יולי 2011 תמשיך לעמוד על % 4.75  זאת , בעקבות ההחלטה שלא לשנות את ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (27/6/2011) על כך שלא יהיה שינוי בריבית בנק ישראל לחודש יולי 2011 והיא תמשיך לעמוד על % 3.25   לשנה וזאת על אף העובדה שהאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות, והגיעה ביוני 2011 ל- 4.10.

לבנק חובת זהירות בפעולותיו הפרה של חובת הזהירות תביא את הבנק לתשלום פיצויים לנפגע

בנקים שוגים לא פעם לרעת הלקוח.
בפסק דין של בית משפט השלום בתל אביב, שניתן בחודש אפריל 2011 חזר בית המשפט על ההלכה, שלבנק אחריות מלאה להתנהלותו, והוא חב חובת זהירות בפעולותיו.
הפרה של חובות אלה תביא את הבנק לתשלום פיצויים לנפגע.
במקרה זה הסכסוך היה בין-בנקאי, אך אותו תסריט ממש יכול היה לפגוע בלקוח של הבנק.

 לצפייה במאמר לחץ : [כאן]