חובתו של הבנק לדאוג כי שיק "למוטב בלבד" יופקד בחשבונו של המוטב

בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה את תביעתה של חברה העוסקת בעבודות אינסטלציה כנגד הסניף הראשי של בנק לאומי בחיפה. על פי טענותיה של החברה, הבנק הפקיד שלוש המחאות שעליהן מוטבע השרטוט "למוטב בלבד" לחשבונו של צד ג', אשר פרטיו אינם מופיעים על גבי ההמחאות.

בית המשפט פוסק כי כאשר מוטבע על שיק המונח "למוטב בלבד", על הבנק לצאת מנקודת הנחה שהצדדים שאפו להגביל את עבירות השיק ועל כן יש להפקידו בחשבונו של המוטב בלבד.

אשר על כן, בית המשפט מחייב את הבנק להשיב לחברה את מרבית הסכומים הנקובים על גבי ההמחאות ומטיל עליו הוצאות נוספות.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]

פסק דין הקובע אחריות של בנק לשמור על האינטרס של לקוחותיו ולפעול למימושו

באתר המשפטי "נבו" פורסם בימים אלו פסק דין במסגרתו נדחתה תביעה של בנק "מרכנתיל דיסקונט", שעסקה בחוב בסך של כמאה שלושים אלף שקלים בחשבון הבנק של חברת חפירות ובנין. הטענה המרכזית של הבנק הינה שמנהלי החברה צריכים לפרוע את החוב בהיותם ערבים לחברה. אל מול טענה זו, סברו הנתבעים כי הם אינם נושאים באחריות לפירעון החוב משום שבמסגרת עסקת הנכיון שערכו הצדדים (עסקה בה הבנק רוכש מלקוח שיק עתידי ומזכה את חשבונו באופן מיידי, תוך שהוא מנכה את הריבית הנגבית על ידו), הפר הבנק את חובתו לשמור על האינטרס של הנתבעים, באופן שלא נקט בשום פעולה על מנת לפרוע את ההמחאות שהוחלפו בעסקה.

לצפייה בפסק הדין באתר "נבו" לחץ [כאן]

בנק המזרחי מחק 80% מיתרת חובו של הלקוח

הסכם פשרה שנחתם בין בנק מזרחי טפחות לבין לקוח בקרה וניהול מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית, לאחר שהבנק הגיש נגדו בקשה למימוש משכנתא בשנת 2004, הביא לסיום סכסוך שנמשך כ- 14 שנים.

במסגרת הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, מחק הבנק ללקוח סכום המהווה 80% מיתרת החוב אשר עמדה ביום הפשרה על סכום של 700,000 ש"ח.

עם כניסת ההסכם לתוקף, קיבל הבנק סך כולל של 130 א' ₪, תיק ההוצל"פ נסגר והמשכנתא נמחקה.

לצפייה במאמר המסקר את הסכם הפשרה לחץ : [כאן]

חובת הזהירות שמוטלת על הבנק במסגרת עריכת חוזים עם לקוחותיו

בפסק דין מרתק שניתן ביום 5.7.11 על ידי בית משפט השלום בהרצליה, נקבעה חובתו המוגברת של הבנק להסביר ללקוחותיו את המשמעות של סעיפים המנויים בחוזה שנכרת בין הצדדים, כאשר בכל הנוגע לסעיפים המקפחים את זכותו של הלקוח, חלה על הבנק חובה מוגברת. במקרה זה דחה בית המשפט תביעה שהגיש בנק לאומי למשכנתאות כנגד לקוחה עימה היה קשור בהסכם משכנתא, תוך שהוא פוטר את הנתבעת מתשלום יתרת ההלוואה שניטלה על ידה, לאור התנהלותו הרשלנית של הבנק במועד החתימה על ההסכם.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]

החשבון הוגבל ? זה לא סוף פסוק

הכרזת בנק על לקוח עסקי כמוגבל, הינה הרת אסון ויכולה להביא לשיבוש פעילותו השוטפת של העסק ואף לקריסתו. חשוב לדעת, כי ניתן להתגונן מול הגבלת חשבון בנק. להבנת הגורמים, התהליך ואופן ההתגוננות חשוב לקרוא את המאמר "חשבון מוגבל ?  הדרכים להתמודד מול הבנק"

לצפייה לחץ : [כאן]