ריבית הפריים צפויה לרדת ב – 0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 תרד ב- % 0.25 לרמה של % 3.00

הנגיד הודיע היום (26/09/2011) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 3.00%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.50  לשנה.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב- % 0.5. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים יצאה מתחום היעד, לאחר מדד אוגוסט שיעורה % 3.4.

בית המשפט פסק נגד בנק לאומי – מה שמוכיח כי לא בושה להיאבק בבנקים

אין לקבל טענותיו של הבנק כגזירה משמיים, ואין להסכים אפילו למסמכים בכתב בלי לבדוק אותם בדיקה מעמיקה. גם הבנק טועה, מאבד מסמכים, ולפעמים אפילו פועל בניגוד לחוק, לתקנות ולנהלים. במקרים קיצוניים "חתימות" ו"אימותי חתימות" לא היו ולא נבראו. חשוב להבין: כאשר הבנק תובע בבית המשפט – נטל ההוכחה עליו (למעט מקרים מיוחדים), ואם ייכשל מלהוכיח – תידחה תביעתו.

כל אימת שהבנק – או גופים אחרים – טוענים ש"חתמנו" על מסמך כזה או אחר ותובעים אותנו על בסיס המסמך, הדבר הראשון שיש לעשות הוא לדרוש את המסמך, ללמוד אותו ולבדוק בדיוק על מה חתמנו, אם בכלל חתמנו.

ובשורה התחתונה, כפי שמוכיח פסק הדין הזה – לא בושה להיאבק בבנקים, וזה עשוי גם להשתלם!

לקריאת המאמר : לחץ כאן