ריבית הפריים צפויה לעלות ב – 0.25% בעקבות עלייה של ריבית בנק ישראל

הנגיד הודיע היום (21/02/2011) על עלייה בריבית בנק ישראל לחודש   מרץ 2011 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על % 2.50  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.00  לשנה.

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב- 0.2 % . האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים יצאה מתחום היעד, ולאחר מדד ינואר שיעורה  3.6%. מדד המחירים לצרכן בניכוי מחירי הדיור עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3%.