בית המשפט קבע כי הבנק לא מילא אחר חובת הנאמנות והגילוי כלפי הלקוחה

בית המשפט קבע כי הבנק אחראי על 70% מיתרת החוב של הלקוחה זאת בשל הפרת חובת הנאמנות והגילוי

 לצפייה במאמר לחץ : [חובת האחריות]