משכנתא צמודה לדולר מה פסק בית המשפט כאשר שער הדולר ירד ?

בית המשפט החליט לקבל את  תביעתם של נוטלי הלוואת משכנתא צמודה לדולר ופסק, שעל אף האמור בהסכם ההלוואה, שחישוב ההחזרים על חשבון ההלוואה  ייעשו לפי שער שלא יפחת מהשער שנהג במועד מתן ההלוואה, על הבנק לחשב מחדש את כל ההחזרים על חשבון ההלוואה לפי השער היציג שנהג בפועל במועד כל החזר, גם אם שער זה היה נמוך מהשער שנקבע כשער הבסיס

לדוגמא: שער הדולר שנהג במועד מתן ההלוואה בחודש דצמבר 2001 עמד על 4.22 ₪ לדולר. מנגד, בתאריך 01/09/08,  המועד בו הבחינו הלווים לראשונה, כי הבנק מחשב את החזריהם על פי שער שהוא גבוה מהשער היציג שנקבע באותו מועד ופנו לבנק בדרישה כי יתקן את המעוות, עמד שער הדולר על 3.592 ₪ לדולר, המבטא ירידה של כ – 15% בשער הדולר.

לצפייה במאמר לחץ  [הלוואה צמודה לדולר]