ביטול ערבות – פס"ד

הפרת חובת הגילוי של בנק כלפי ערב, כמתחייב מחוק הבנקאות ומחוק הערבות, הובילה לביטול הערבות

 בית המשפט דחה את תביעתו של הבנק ופטר את הנתבע מהערבות עליה הוא חתום.

 לצפייה בתמצית פס"ד לחץ [ביטול ערבות]