ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של.2.25%