בנק יפצה לקוחות ב – 9,000,000 שקל

ביהמ"ש המחוזי: הבנק התרשל, הנוכל מעל בחשבון הלקוחות ולכן על הבנק לפצותם בסכום של כ – 9 מליון ₪

 לתמצית פס"ד לחץ [כאן]