הכרזת לקוח כמוגבל מותנית בהבהרה מפורשת של דרך ההתנהלות

הכרזת לקוח כמוגבל עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי מותנית בהבהרה מפורשת של דרך ההתנהלות המקובלת על הבנק בניהול החשבון.

בית המשפט המליץ לבנק לסכם עם העורר את דרך ההתנהלות המקובלת עליו בניהול החשבון, בצורה מפורשת, אשר לא תשתמע לשני פנים, דבר שיצור מדיניות אחידה והתנהלות תקינה בחשבון.

קרא עוד