בנק לקוח – כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים

עצת היום מאת חברת מ.א. בקרה וניהול המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים. כיצד לנהל נכון מערכת יחסים בין מנהל החברה למנהל הבנק.

הפגנת ביטחון עצמי.

הבנקים מעוניינים להעניק אשראי, לחברות המוגדרות כבריאות ובנות פירעון. לעומת זאת, יהססו הבנקים להעניק אשראי לחברות המקרינות תדמית כושלת, אפילו לאלו שאינן סובלות מהיעדר בטחונות. הבנקים מוכנים לא פעם ליטול סיכון ולאשר מסגרות ללא בטחונות מספיקים, רק על סמך הערכה, שמדובר בחברה בריאה בעלת סיכויי הצלחה.
ביחסים עם הבנק נודעת חשיבות מכרעת לאישיותו של מנהל החברה. מנהל, הנראה בטוח ביכולתו וביכולות החברה, מלא אנרגיה וחיוניות, בקי בתהליכים העסקיים בענף בו הוא פועל וביתרונות היחסיים של החברה, משדר ביטחון עצמי ובדרך כלל גם ישיג את רצונו מהבנק.
כשמציגים לבנק תוכנית עסקית, אסור להסתפק בסיסמאות כגון הגדלת התפוקה, שיפור הפריון, התייעלות, חיזוק השיווק וכד', אלא לציין במפורש את הפעולות הקונקרטיות שבכוונת העסק לנקוט. מרבית מנהלי הסניפים מסוגלים להבחין בין תוכנית עסקית אמיתית ומציאותית לתחזית שאינה מבוססת. הבנק מחזיק לעתים במידע מוגבל ולא מדויק על עסקי הלקוח. הצגת הענף, פעילות החברה ותוכניות לעתיד בפני מנהל הסניף, יכולות לחולל שינוי של ממש ביחסו ובנכונותו לסייע.