בנק המאפשר ללקוח לנהל חשבון ביתרת חוב וללא בטחונות הופך לשותף בחשבון

ביהמ"ש: בנק המאפשר ללקוח לנהל חשבון ביתרת חוב וללא בטחונות הופך לשותף בחשבון.

בית משפט השלום בת"א קבע באחרונה, כי לקוח של בנק דיסקונט שהבנק הגיש כנגדו תביעה ישלם רק כ-%-50 מסכום התביעה וכי התביעה נגד הערב להלוואה שהועמדה לאותו לקוח תידחה.

ביהמ"ש קיבל את עמדת הלקוח, לפיה העובדה שהבנק איפשר ללקוח לנהל את חשבון הבנק ביתרת חוב גבוהה מאוד, מעבר למסגרת המאושרת וללא בטחונות הפכה את הבנק לשותף ובעל עניין בחשבון.

החלטת ביהמ"ש ניתנה בהמשך לתביעה שהגיש בנק דיסקונט בשנת 1998 כנגד הלקוח וכנגד ערב להלוואה שניתנה ללקוח בסך של כ-283 אלף שקל. הנתבעים ביססו את טענותיהם על בדיקה שביצעה עבורם חברת מ.א. בקרה וניהול המתמחה בבדיקת בנק וחישוב ריבית.

הלקוח טען, כי בשלב מסוים התבקש ליטול הלוואה של 80 אלף שקל על מנת להקטין את יתרת החובה בעו"ש כתנאי להמשך פעילות החשבון. למעשה טען הלקוח, כי בכך גרם לו הבנק להגדיל את יתרת החוב.

פורסם ביום רביעי ח באב תשס"ב 17.7.2002 ידיעות אחרונות ע"י ליטל דוברוביצקי

לצפיה בכתבה לחץ כאן