הגדלת שיעורי ריבית הסיכון בבנקים השונים

בנק דיסקונט

החל מיום 28/02/08, הגדיל בנק דיסקונט את שיעור הריבית הסיכון לפיו מחוייבים לקוחות המנהלים בבנק חשבון חח"ד פלוס מ- %3.8 ל- 4.05% -תוספת של %0.25 לשנה.

בנק הפועלים

החל מתאריך 30/05/08 הגדיל בנק הפועלים את שיעור ריבית הסיכון לפיו מחוייבים לקוחות המנהלים בבנק חשבון חח"ד עסקי מ- %3.5 ל- 5.0% – תוספת של %1.5 לשנה.

החל מתאריך 30/05/08 הגדיל בנק הפועלים את שיעור ריבית הסיכון לפיו מחוייבים לקוחות המנהלים בבנק חשבון חח"ד עסקי מדורג מ-%3.5 ל5.0%- – תוספת של %1.5 לשנה במסגרת הראשונה.

החל מתאריך 30/05/08 הגדיל בנק הפועלים את שיעור ריבית הסיכון לפיו מחוייבים לקוחות המנהלים בבנק חשבון חח"ד עסקי מדורג מ-%5.0 ל7.5%- – תוספת של %2.5 לשנה במסגרת השנייה.

בנק מזרחי טפחות

החל מתאריך 30/05/08 הגדיל בנק מזרחי טפחות את שיעור ריבית הסיכון לפיו מחוייבים לקוחות המנהלים בבנק חשבון עם מסגרות מדורגות ב0.5%- לשנה בכל אחת מהמדרגות השנייה והשלישית.