כיצד "נעקפה" עמדת בנק ישראל ע"י הבנקים.

בניגוד לדעת בנק ישראל ולדעתה של המפקחת על המחירים אשר סברו עוד בשנת 2006, כי יש לבטל את עמלת עריכת מסמכים להלוואות עד לסך של 100,00 ₪, הבנקים יבטלו במסגרת הרפורמה החדשה את העמלה להלוואות עד 50,000 ₪ בלבד.

כזכור, טען בנק ישראל כי עמלה זו באה בכפילות על ההלוואה או על קו האשראי, כי היא מעוותת את מחירי האשראי – במיוחד לזמן קצר והיא מקשה על הגילוי הנאות ועל יכולת הלקוחות להשוות חלופות המוצאות להם בשוק הבנקאי והחוץ בנקאי.

בנק ישראל – http://www.bankisrael.gov.il/press/pressheb.php