הורדה נוספת של ריבית בנק ישראל

הנגיד הודיע היום (23/02/2009) על הורדה נוספת בריבית בנק ישראל בשיעור של % 0.25 וזו תעמוד על 0.75% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על הפחתת הריבית בהתאם. ריבית הפריים  צפויה לעמוד על שיעור של 2.25% לשנה.