ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2009 תישאר ללא שינוי

נגיד בנק ישראל החליט כי בחודש מאי הריבית לא תשתנה ותמשיך לעמוד על 0.5% .
צפוי כי גם ריבית הפריים בבנקים תמשיך לעמוד בחודש מאי על 2% .

לחישוב ריבית לפי ריבית הפריים הנהוגה בבנק לאומי לחץ [מחשבון פריים]