פסיקת ריבית – חישוב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

פסיקת ריבית – מחשבון המאפשר בין היתר חישוב חוב בשקלים בריבית שקלית משתנה לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961

לכניסה למחשבון לחץ [פסיקת ריבית]