פסיקת ריבית במט"ח

לכניסה למחשבון לחישוב חוק פסיקת ריבית במט"ח (ריבית 'ליבור' + 1%).
לחץ [פסיקת ריבית]