בנק איגוד ישלם 1.5 מיליון שקל ללקוח, בגין הפקת ערבות בנקאית פסולה

בפעם השלישית בתוך שבועיים מחייב בית המשפט בנק לשלם פיצוי משמעותי ללקוח שהגיש תביעה
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ענת ברון, חייבה את בנק איגוד לשלם 1.5 מיליון שקל ללקוחת הבנק, חברת א"ד מירז, בגין הפקת ערבות בנקאית פגומה שהביאה לפסילת הצעה של החברה במכרז. הפגם בערבות היה בכך שלאחר הגשתה לצורכי המכרז התברר כי לא הוספה ע"י הבנק חותמת סניף שהיתה נדרשת על פי נוהלי הבנק ולפי נוסח הערבות. לאור זאת נפסלה הצעת החברה במכרז של החברה למשק וכלכלה, והיא הגישה תביעת פיצויים נגד הבנק.

ציטוטים מכתבה מאת : ענת רואה שפורסמה בתאריך 17/5/09 ב
www.calcalist.co.il
לכתבה
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3286128,00.html