פישר משנה מדיניות: בנק ישראל ירכוש דולרים לפי מצב השוק

בלעדי – פישר משנה מדיניות: בנק ישראל ירכוש דולרים לפי מצב השוק
לאור הנפילות החדות בשער הדולר, שוקלים בבנק להמיר את הרכישות הקבועות של דולרים ברכישות בסכומים משתנים. בתקופות של ירידות חדות ירכוש הבנק עד 500 מיליון דולר ביום.

ציטוטים מכתבה מאת : אמנון אטד שפורסמה בתאריך 24/5/09 ב
www.calcalist.co.il

לכתבה

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3290462,00.html