בנק ישראל שוקל להגביר ההתערבות: "פישר מוטרד מאוד מהמגמה בשוק המט"ח"

הערכות אלו מקבלות משנה תוקף, לאור העובדה כי בשבוע האחרון קיים נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, שיחות עם כמה גורמים, והבטיח כי לא ייתן לדולר להמשיך ליפול ■ "הערכות אלו מקבלות משנה תוקף, לאור העובדה כי בשבוע האחרון קיים נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, שיחות עם כמה גורמים, והבטיח כי לא ייתן לדולר להמשיך ליפול ■ "הנגיד מוטרד מהמתרחש בשוק המט"ח"

ציטוטים מכתבה מאת : אדריאן פילוט שפורסמה בתאריך 1/6/09
ב www.globes.co.il

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000454740&fid=2
"