מט"ח – שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2009

שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2009

 בחודש יוני יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-1.1%.

 בחודש יוני נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בכ-38 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי בחודשים ינואר עד מאי.

 מט"ח – ציטוטים מתוך ההודעה לעיתונות של בנק ישראל מיום 6/7/09

 להודעה

http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/090706/090706n.htm