הבנק התרשל הבנק ישלם

פס"ד: הבנק התרשל ולא יידע את כל הלווים כי הלווה הראשית לא מבוטחת בביטוח חיים, ולכן, הבנק ישיב ללווים את כל הסכומים ששולמו לו לאחר מותה של הלווה הראשית ויתרת ההלוואה תבוטל

לצפייה בתקציר פס"ד לחץ "הבנק התרשל הבנק ישלם"