חוב לבנק בשווי 400 אלף שקל הפך ל – 200 אלף שקל שישולמו ב- 200 תשלומים צמודים למדד בלבד

חוב לבנק יש לבדוק – לא כל מצגי הבנק בהכרח מדויקים.

לסיפור המלא לחץ [חוב בנק]