ריבית הפריים צפויה לעלות בעקבות עלייה של ריבית בנק ישראל

הנגיד הודיע היום (23/11/2009) על עלייה בריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2009 בשיעור של 0.25% וזו תעמוד על 1% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 2.5% לשנה.