ריבית הפריים הצפוייה לחודש ינואר 2010

ריבית הפריים צפוייה לעמוד על 2.75% לשנה בעקבות הודעת הנגיד מהיום 28/12/09

 לכתבה לחץ :  ריבית הפריים