ביהמ"ש: בנק שגרם לקריסת החברות – ישלם

בית המשפט המחוזי קבע כי הבנק, אשר סירב לכבד צ'קים של החברות בלא סיבה מוצדקת, הוביל לקריסתן ואז מימש את השיעבוד הצף של החברות בנסיבות אלו- יש לבטל את ה"חוב" שהחברות חבות לבנק גובה הנזק שנגרם לחברות יקבע בהליך נפרד

"הבנק אשר בחר חד-צדדית שלא לכבד עשרות המחאות שנמשכו מחשבון התובעת 1, נתן בכך את האות להתדרדרות של שתי החברות, עד לפירוקן. הבנק הודה בדיעבד שלא פעל כשורה בפעולתו האמורה, אך גרם במעשיו אלה נזק בלתי מבוטל לשתי החברות להן ערב התובע 2". כך קבעה (יום ג', 13.04.10), שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר דרורה פלפל, בתביעה לפיצוי כספי שהגישו לקוחות כנגד הבנק, כתוצאה מהליכי גביית חובות שנקט כנגדם הבנק, שלא כדין.
התובעות, חברות פרטיות להפצת ספרות תורנית המצויות בהליכי פירוק, טענו בתביעתן כי הבנק הוביל לקריסתן של החברות ולפשיטת-רגלן, הכל כפי שהוכרע כבר בעבר בהליך משפטי קודם, אשר נסתיים בסוף שנת 2000, ואשר במסגרתו פורקו החברות. לטענתן, כל שנותר הוא להכריע בסוגית גובה הנזק, וזה, לשיטתן, עומד על סכום של כ -23 מיליון שקלים (לצורך אגרה הועמד הסכום על כ-12 מיליון שקלים).

הבנק, לעומת זאת, גורס כי לא הסב נזקים לחברות, כי לא נוצר מעשה בית-דין, וכי "כל פעולותיו במסגרת הליכי כינוס הנכסים ופשיטת הרגל כנגד התובעים, ננקטו כדין" וכי "אין לראות בו אחראי לקריסתן של החברות".

ת"א 2151-06 הגות הספר היהודי 1995 ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

ציטוטים מכתבה מאת ענבל בר- און שפורסמה ב 29/4/10 ב
www.news1.co.il

לכתבה

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-237211-00.html?tag=08-08-55