מחשבונים לחישובי ריבית

בימים אלו נוספו  מחשבוני ריבית  לאתר מ.א בקרה וניהול 1987 בע"מ, המתמחה מזה 21 שנה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית לצרכים משפטיים.

 

האתר הוא כתובת הן לשופטים ועורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, מנהלי כספים ומנכ"לים של חברות והן לגולש  הלא  מקצועי, המבקשים לחשב  ולבדוק נושאים  שונים הקשורים לסוגי הריבית השונים הנהוגים במערכת הבנקאית בישראל.

 

באמצעות כל מחשבון ריבית  ובתוספת מאגרי מידע הכוללים נתוני ריבית בנקים, שערי מט"ח ומדדים המעודכנים Online החל מתאריך 01/01/1990, ניתן לבצע באופן עצמאי חישובים שונים בנושאים הבאים:

 

מחשבון ריבית  לחישובים ע"פ הנהוג בבנקים

ריבית הפריים, ריבית חובה חח"ד  וריבית חריגה חח"ד

 

מחשבון ריבית לחישובי ריבית פיגורים על סכומי חוב לבנק, 

בהתאם  לטבלאות הבנקים השונים הנהוגות בהוצאה לפועל

 

מחשבון ריבית לחישובים ע"פ ריביות שונות של החשב הכללי באוצר, לרבות ריבית חשב,

פיגורים חשב וריבית פיגורים בהלוואת משכנתא לדיור

 

מחשבון מט"ח לחישוב ריבית על בסיס ליבור (  Libor )  $ ארה"ב.

אפשרויות בחירה שונות לתוספת הריבית.

 

מחשבון ריבית לחישוב החזרי הלוואות משכנתא והלוואות שוטפות

לפי לוח שפיצר או לפי החזר קרן קבוע.

אפשרות להנפקת לוחות סילוקין המפרטים  סכומי קרן וריבית  בכל החזר

 

מחשבון ריבית לחישובי  ריבית והצמדה

 הן למדד המחירים לצרכן והן למדד הבניה (מדד בגין / מדד ידוע)

אפשרויות בחירת הצטברות הריבית :  פשוטה / שנתי / רבעוני / חודשי / שבועי

 

 מחשבון מט"ח לחישובי  ריבית  והפרשי  שער  במט"ח

אפשרות לבחירת מטבעות שונים.

 אפשרויות בחירת הצטברות הריבית :  פשוטה / שנתי / רבעוני / חודשי / שבועי