בדיקת חשבונות בנקים – גם מזרחי טפחות העדיף להתפשר

הסכם פשרה: בנק מזרחי טפחות מחק 65% מיתרת החוב הנתבעת והסכסוך   הסתיים.

בנק מזרחי טפחות מחק ללקוח מ.א.   בקרה וניהול בע"מ סכום של כ  800 אלף שקל.

מדברי עו"ד רון קלנר בא כוחם של הנתבעים במכתב הערכתו   …" ברצוני להביע את הערכתי לעבודה המקצועית שהושקעה על-ידכם " …   "אשמח לשתף פעולה גם בעתיד."

ליתר פרוט : לחצו כאן

מ.א. בקרה וניהול בע"מ עוסקת מזה 25 שנים בייעוץ בנקאי, בדיקת חשבונות בנקים   לרבות הכנת חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים.

לקוחות מ.א. בקרה וניהול קיבלו החזרים מהבנקים במאות מיליוני ₪.

בנק לקוח – הקדמת תרופה למכה

כלל שימושי היכול לסייע במניעת מצבי חיכוך בין הלקוח לבין מנהל הבנק שלו :

מנהלי עסק, המבחינים בכניסה לחריגה, אינם יכולים להסתפק בהנחה שהבנק "לא ישים לב" ויתעלם.

בעידן המחשב נשלפים לקוחות חריגים אוטומטית ולכן, ראוי לפנות לגורם המוסמך בבנק ולהתאים עמו מסגרת אשראי לצורכי העסק.
ככלל, ככל שניתן יהיה לתכנן ולחזות לטווח ארוך יותר את צורכי האשראי, כך תשתפר גם רמת התקשורת עם הבנק. מומלץ לנהל דיאלוג שוטף עם מנהל הסניף שיביא להורדת רמת החרדה. אין דבר המפחיד בנק יותר מעסק שאינו בשליטה ולכן, חשוב לקבוע נוהל קבוע להעברת תחזית תזרים מעודכנת לבנק.

עסק שמבצע בדיקת חשבונות באופן שוטף ומעביר לבנק מידע על העמידה בתוכנית העסקית והפיננסית ואפילו דיווחים שוטפים, מגביר את רמת-אמינותו ואת נכונות הבנק לסייע במידת הצורך. הניסיון מלמד, כי פעילות כזו תורמת בטווח הארוך לטיב היחסים בין החברה לבנק ומקלה על השגת הסדרים בריבית נמוכה כשהחברה נקלעת לקשיים. עם זאת, חשוב להקפיד שלא למסור מידע בלתי אמין או שקרי העלול להביא במהירות להתדרדרות היחסים.