בית משפט קבע כי הבנק אכן לא עמד בחובות המוטלות עליו על פי חוק

בית משפט השלום בירושלים, קובע כי בנק לאומי למשכנתאות אכן לא עמד בחובות המוטלות עליו על פי חוק כלפי ערבה יחידה, אשר נתבעה על ידי הבנק על יתרת חוב של 320,000 ש"ח בהלוואה לה ערבה, ולכן דין תביעת הבנק להידחות.

לקריאת המאמר [לחץ כאן]

בית המשפט פסק נגד בנק לאומי – מה שמוכיח כי לא בושה להיאבק בבנקים

אין לקבל טענותיו של הבנק כגזירה משמיים, ואין להסכים אפילו למסמכים בכתב בלי לבדוק אותם בדיקה מעמיקה. גם הבנק טועה, מאבד מסמכים, ולפעמים אפילו פועל בניגוד לחוק, לתקנות ולנהלים. במקרים קיצוניים "חתימות" ו"אימותי חתימות" לא היו ולא נבראו. חשוב להבין: כאשר הבנק תובע בבית המשפט – נטל ההוכחה עליו (למעט מקרים מיוחדים), ואם ייכשל מלהוכיח – תידחה תביעתו.

כל אימת שהבנק – או גופים אחרים – טוענים ש"חתמנו" על מסמך כזה או אחר ותובעים אותנו על בסיס המסמך, הדבר הראשון שיש לעשות הוא לדרוש את המסמך, ללמוד אותו ולבדוק בדיוק על מה חתמנו, אם בכלל חתמנו.

ובשורה התחתונה, כפי שמוכיח פסק הדין הזה – לא בושה להיאבק בבנקים, וזה עשוי גם להשתלם!

לקריאת המאמר : לחץ כאן

בנק לאומי ומגדל יפצו מקבלי משכנתאות ב-5 מיליון שקל

בלעדי: לאומי ומגדל יפצו מקבלי משכנתאות ב-5 מיליון שקל

הסיבה: סיפקו מידע שגוי על סכומי הכיסוי של פוליסות ביטוח חיים. לאומי: מדובר בהסכמה לפנים משורת הדין

ציטוטים מתוך כתבה מאת יהודה שרוני שפורסמה בתאריך 12/10/10 ב
www.nrg.co.il

בנק לאומי המנוהל על ידי גליה מאור, וקבוצת הביטוח מגדל המנוהלת על ידי יונל כהן, ייאלצו לפצות מקבלי משכנתאות בסכום של 5-4 מיליון שקל – כך נודע למעריב עסקים. גובה הפיצוי יעמוד על 65%-60% מסכום המשכנתאות המשוערך שקיבלו הלווים. הפיצוי ישולם במסגרת הסדר פשרה שנתתם סופית בסוף השבוע בין הבנק וחברת הביטוח לבין שוש רודריג, שהגישה תביעה ייצוגית נגדם.

רודריג טענה, באמצעות עו"ד שחר ולר, כי בניגוד למה שהובן מהסכם הביטוח – הכיסוי עבור מקרה מוות (ביטוח ריסק) בפוליסה היה בפועל נמוך מסכום המשכנתה ולכן הבנק חייב להשלים את הפער. סכום הפיצוי הנדרש על ידה הסתכם ב-150 אלף שקל. בתום דיונים שנמשכו מספר שנים, גובש בסוף שנת 2008 הסדר הפרשה עקרוני, אך הוא הובא לאישור רק בסוף השבוע.

ההסדר קובע כי בסכום הפיצוי יישאו בחלקים שווים בנק לאומי למשכנתאות וקבוצת מגדל (המבטחת העיקרית של לאומי). עוד הוסכם כי הפיצוי לרודריג יופחת מ-150 אלף שקל ל-100 אלף שקל וכי שכר הטירחה של עורכי הדין יופחת מ-700 אלף שקל ל-500 אלף שקל.

במסגרת הסדר הפשרה התחייב הבנק להתחיל לשגר השבוע הודעות לכל הלקוחות בעלי פוליסות הביטוח הבעייתיות. עוד הוחלט כי מגדל תשלים את ביטוח הריסק באמצעות מכירת פוליסות בפרמיה הנמוכה ב-50% בהשוואה לעלות בשוק.

"סטנדרט של אמינות"
עו"ד יהודית גלאור המייצגת את בנק לאומי למשכנתאות, ועו"ד גיל אוריון בא הכוח של מגדל, נתנו את הסכמתם להסדר. עם זאת, הם הדגיש שאין בו כדי להודות בטענות בכתב התביעה וכי הוא מהווה הסכמה לפנים משורת הדין.

לכתבה
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/165/666.html?hp=0&loc=111&tmp=880

לאומי מעדכן את תעריפון העמלות לעסקים גדולים

(העדכון אינו חל על משקי בית ועל עסקים קטנים, כהגדרתם בחוק)

 העדכון כולל איחוד של 34 עמלות ל-11; ייקור 39 עמלות הוזלת 29 עמלות והפחתה משמעותית בעמלות להעברות בנקאיות באמצעות הערוצים הישירים.

 לאומי הודיע היום על עדכון שיעשה ב-1 ביולי 2010, בתעריפי העמלות לעסקים גדולים, אשר אינם נכללים ברפורמת העמלות של בנק ישראל. מהלך העדכון כולל איחודן של 34 עמלות לכדי 11, ייקורן של 39 עמלות והוזלה של 29 עמלות. עוד מדובר על הוזלה משמעותית בתעריפי העברות בנקאיות הנעשות באמצעות האינטרנט.

 ראוי לציין כי מרבית העמלות שתעריפיהן יעודכנו כלפי מעלה, לא עודכנו מאז שנת 2002, ומיעוטן לא עודכן משנת 2007. במהלך תקופה זו עלה מדד המחירים לצרכן ב-15% מיולי 2002 וב-11.5% מינואר 2007.

 כאמור, במסגרת השינויים בתעריפון לעסקים גדולים הוזלו באופן משמעותי עמלות העברה באינטרנט ובערוצים הישירים כדי לעודד לקוחות עסקיים לבצע פעולות בערוצים הישירים. תעריפי ההעברות באמצעות האינטרנט והערוצים הישירים נמוכים בעשרות אחוזים מתעריפי ההעברה באמצעות פקיד:

       העברה בתוך הבנק – 2.43 שקלים (לעומת 9.00 שקלים באמצעות פקיד)

       העברה מחוץ לבנק – 2.46 שקלים (לעומת 41.00 שקלים באמצעות פקיד)

 עדכון העמלות אינו חל על משקי בית ועל עסקים קטנים, כהגדרתם בחוק, כלומר: תאגיד אשר טרם חלפה שנה מיום התאגדותו, או תאגיד שמחזור העסקים שלו אינו עולה על מיליון שקלים בשנה.  

ציטוטים מהודעת בנק לאומי מיום 7/6/2010 לצפייה בהודעה לחץ : 

 http://www.leumi.co.il/Leumi/Article/0,2777,176092,00.html

נדחתה בעליון בקשת ערר של הבנק הבינלאומי

בית המשפט העליון דחה בקשת ערר על פסיקת המחוזי לטובת לקוח מ.א. בקרה וניהול בע"מ המחייבת את הבנק הבינלאומי הראשון לפצות אותו על נזקיו

לצפייה בתקציר לחץ [כאן]

לאומי מחק לא. ארנסון 37 מיליון שקל מהחוב

לאחר דיונים שנמשכו כמה חודשים, הצליח שלמה אייזנברג, בעל השליטה באוסיף, להגיע להסדר עם בנק לאומי לפריסת חובה של החברה-הבת, חברת הקבלנים א. ארנסון. חובה של א. ארנסון לבנק מסתכם ב-117 מיליון שקל. בנק לאומי ימחק 37 מיליון שקל מהחוב, ובתמורה יקבל 20% מהחברה שיוענקו לבנק כאופציות הניתנות למימוש במשך שבע שנים, ללא תוספת מימוש.

40 מיליון שקל מהחוב ייפרסו לתקופה של עד שבע שנים, ו-40 מיליון שקל הנותרים ייחשבו כהלוואה ל-12 חודשים. כנגד הלוואה זו שועבד שוק קניון אגריפס ירושלים. החברה סיכמה עם הבנק כי הוא זה שיפעל מול כונס הנכסים למימוש הנכס. אוסיף התחייבה כי תרכוש את הנכס ב-40 מיליון שקל, אם הנכס לא יימכר בתוך 12 חודשים.

באחרונה הזרימה אוסיף 5 מיליון שקל לא. ארנסון והתחייבה, במסגרת ההסדר, להזרים לה 15 מיליון שקל נוספים עד לסוף יוני 2010. התחייבות זו ניתנת, אף על פי שקופתה של אוסיף ריקה, והחברה מצויה בעיצומו של הסדר לפריסת חובות עם מחזיקי אג"ח מסדרה ה'.

הבנק הסכים להתיר 70% מהתמורה בפרויקט משכנות מוצא בירושלים לפעילות השוטפת של א. ארנסון. בנוסף הבנק יעמיד לא. ארנסון קווי אשראי בהיקף של עד 60 מיליון שקל.

ציטוטים מכתבה מאת מיכאל רוכוורגר שפורסמה ב 29/4/10 ב

www.themarker.com

 לכתבה

 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100429_1166024

 

תביעת בנק לאומי על 11 מיליון שקל – מחיקת הכותרת "סדר דין מקוצר"

לאחר שנתיים של דיונים הורה ביהמ"ש המחוזי למחוק את הכותרת "סדר דין מקוצר" בתביעת בנק לאומי נגד לקוח על כ – 11 מיליון שקל

לסיפור המלא לחץ : [תביעה בנק]

בנק לאומי – ביהמ"ש העליון פסק כי על הבנק לתקן תוך 60 ימים את נוסח החוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות/פיקדונות"

בפס"ד דין מקיף ומנומק (126 עמ'), פסק אתמול ביהמ"ש העליון בערעור שהוגש ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ נגד היועץ המשפטי לממשלה בעניין תנאים מקפחים הקיימים בחוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות/פיקדונות".

לתמצית פס"ד לחץ [הסכם לניהול חשבון]

תביעה נגזרת ב-22 מיליון שקל נגד גליה מאור

תביעה נגזרת ב-22 מיליון שקל נגד גליה מאור

עובד בנק לאומי לשעבר טוען כי התלונן בפני בכירים בבנק נגד התנהלותו של מיקי פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי בריטניה לשעבר, נגדו הוגש באחרונה כתב אישום. "לו בכירי הבנק אליהם פנה בזמן אמת, היו ממלאים את חובתם ובודקים כראוי את הטענות – היו נמנעים נזקים". לאומי: "התלונה נטולת בסיס עובדתי"
צבי פרל, ששימש בעבר, לדבריו, בתפקיד בכיר בבנק לאומי, הגיש היום (ב') לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגזרת ובקשה לאשרה נגד מנכ"ל בנק לאומי, גליה מאור ונתבעים נוספים בסך של כ-22 מיליון שקל. זאת בשל חשיפת פרשת מיקי פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי בריטניה לשעבר, שבאחרונה הוגש נגדו כתב אישום.

בתגובה לתביעתו של צבי פרל נמסר מבנק לאומי: "התובע הוא עובד לשעבר בלאומי, המבקש ככל הנראה להצטרף להצלחת הבנק, אשר חשף את מעשיו של מיקי פרידמן בסניף מרכזי ת"א, העבירם לחקירת משטרה ובגינם אף הוגש כתב אישום נגד פרידמן. תביעתו היא חסרת תום לב ונטולת בסיס עובדתי

ציטוטים מכתבה מאת : ליטל דוברוביצקי שפורסמה ב www.ynet.co.il
לכתבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3826280,00.html

בקרה של רשות ני"ע מצאה ליקויים במערך ייעוץ ההשקעות בבנק לאומי

רשות ני"ע: ליקויים במערך ייעוץ ההשקעות בבנק לאומי

לפי טיוטת דו"ח הרשות, יועצי ההשקעות של הבנק לא מתחשבים בדמי ניהול הקרן בבואם לייעץ ללקוח. לאומי: "ההערות תוקנו ולרשות ניתנו הסברים"
רשות ניירות ערך העבירה באחרונה טיוטת דו"ח לבנק לאומי
ובו הערות על ליקויים במערך ייעוץ ההשקעות של הבנק. הרשות קיימה את הביקורת על מערך הייעוץ בחודשים פברואר-אפריל והעלתה, בין השאר, כי מערכת הייעוץ הממוחשבת שבה נעזרים היועצים נוטה להמליץ על השקעה דווקא בקרנות הנאמנות הגדולות.
בנוסף, הדו"ח מעיר כי יועצי הבנק לא מתחשבים בדמי הניהול – שמשפיעים על תשואת הקרן – כשהם באים לייעץ ללקוחות.
מבנק לאומי נמסר בתגובה כי "המערכות תומכות ההחלטה של בנק לאומי, המשרתות את יועצי ההשקעות בבנק בעת מתן ייעוץ ללקוח הן ברמה הגבוהה ביותר ומהטובות במערכת הפיננסית בישראל. הבנק אף מתקף את המודלים שבבסיס המערכות עם מומחים מהשורה הראשונה מתחום האקדמיה ומתחומים נוספים. באשר להערות שהתקבלו מרשות ניירות ערך, הרי שאת חלקן הבנק כבר מיישם הלכה למעשה ובאשר לאחרות ניתנו לרשות הסברים מפורטים.

ציטוטים מכתבה. מאת : כתב כלכליסט שפורסמה בתאריך 17/9/09 ב
www.calcalist.co.il

לכתבה
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3361467,00.html