רשלנות הבנק אפשרה גנבת כ 2 מיליון ₪ מחשבונה של קשישה בת 82

בית המשפט המחוזי קבע כי על אף שפנסי האזהרה הבהבו והפעמונים צלצלו, הבנק וקופות הגמל עצמו את עיניהם מראות ואטמו את אוזניהם משמוע ובכך אפשרו גנבת סך של כ 2 מיליון שקל מחשבונה של קשישה בת 82

למאמר לחץ : רשלנות בנק

הבנק יפצה לקוח היות והפר את החובות החלות עליו

ביהמ"ש קבל תביעתו של זיו אב כנגד צפריר וכנגד בנק אגוד תוך מתיחת ביקורת נוקבת על התנהלות הבנק אשר הפר את החובות החלות עליו עפ"י דין.

למאמר לחץ : הבנק יפצה לקוח

מה המליצו עורכי הדין של הבנק ?

פרקליטי בנק ממליצים לתבוע בתו של לקוח: "זה ידיר שינה מעיניו ויפעיל עליו לחץ"

 תכתובת מייל חשאית ששלחו פרקליטי הבנק חושפת את השיקולים לצירוף בתו של הלקוח לתביעה נגדו – ומצביעה על קור הרוח שבו משתמשים הבנקים שבכוחם ללחוץ על לקוחות הנמצאים באופן מובנה בעמדת נחיתות.

פורסם ב themarker.com  15/8/12 ע"י הילה רז

לכתבה:

 http://www.themarker.com/law/1.1802526

בדיקת בנק – האם הבנק קיים את ההסכם עם החברה ושמר על חובת הנאמנות

 

בימ"ש: בנק לאומי חייב להעביר למגדל הזוהר מידע בנוגע לתנועות הכספיות בחשבונה

"בין הבנק לחברה נכרת הסכם המחייב את הבנק לנהוג עם החברה ביחסי בנק-לקוח ולשמור על חובת הנאמנות"

השופט ניסים ישעיה מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה אתמול לבנק לאומי למשכנתאות להעביר לידי חברת מגדל הזוהר מידע בנוגע לתנועות הכספיות בחשבונה והפקדת פיקדונות כספיים. בנוסף חויב הבנק לשלם למגדל הזוהר הוצאות משפט בסך 50 אלף שקל.

מפסק הדין עולה כי מגדל הזוהר, יזמית פרויקט גני אביב בלוד, שהיתה בבעלות דודי אפל ועו"ד דרור חוטר ישי, כרתה הסכם עם הבנק לפיו היא תפנה את רוכשי הדירות בפרויקט לבנק לצורך קבלת משכנתאות למימון הרכישה. לפי ההסכם הותירה מגדל הזוהר בידי הבנק 10% מהכספים ששולמו לה על ידי רוכשי הדירות למשך 5 שנים, כבטחון לפרעון תשלומי המשכנתא להם התחייבו הרוכשים. כספים אלה הופקדו בחשבונות פיקדון מיוחדים ונשאו ריבית כמוסכם.

פורסם ב- TheMarker כתבה : הילה רז – 18/8/08
לכתבה המלאה
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/hr20080818_8902742342.xml

לפס"ד המלא לחץ כאן

בנק לקוח – כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים

עצת היום מאת חברת מ.א. בקרה וניהול המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים. כיצד לנהל נכון מערכת יחסים בין מנהל החברה למנהל הבנק.

הפגנת ביטחון עצמי.

הבנקים מעוניינים להעניק אשראי, לחברות המוגדרות כבריאות ובנות פירעון. לעומת זאת, יהססו הבנקים להעניק אשראי לחברות המקרינות תדמית כושלת, אפילו לאלו שאינן סובלות מהיעדר בטחונות. הבנקים מוכנים לא פעם ליטול סיכון ולאשר מסגרות ללא בטחונות מספיקים, רק על סמך הערכה, שמדובר בחברה בריאה בעלת סיכויי הצלחה.
ביחסים עם הבנק נודעת חשיבות מכרעת לאישיותו של מנהל החברה. מנהל, הנראה בטוח ביכולתו וביכולות החברה, מלא אנרגיה וחיוניות, בקי בתהליכים העסקיים בענף בו הוא פועל וביתרונות היחסיים של החברה, משדר ביטחון עצמי ובדרך כלל גם ישיג את רצונו מהבנק.
כשמציגים לבנק תוכנית עסקית, אסור להסתפק בסיסמאות כגון הגדלת התפוקה, שיפור הפריון, התייעלות, חיזוק השיווק וכד', אלא לציין במפורש את הפעולות הקונקרטיות שבכוונת העסק לנקוט. מרבית מנהלי הסניפים מסוגלים להבחין בין תוכנית עסקית אמיתית ומציאותית לתחזית שאינה מבוססת. הבנק מחזיק לעתים במידע מוגבל ולא מדויק על עסקי הלקוח. הצגת הענף, פעילות החברה ותוכניות לעתיד בפני מנהל הסניף, יכולות לחולל שינוי של ממש ביחסו ובנכונותו לסייע.

בנק לקוח – הקדמת תרופה למכה

כלל שימושי היכול לסייע במניעת מצבי חיכוך בין הלקוח לבין מנהל הבנק שלו :

מנהלי עסק, המבחינים בכניסה לחריגה, אינם יכולים להסתפק בהנחה שהבנק "לא ישים לב" ויתעלם.

בעידן המחשב נשלפים לקוחות חריגים אוטומטית ולכן, ראוי לפנות לגורם המוסמך בבנק ולהתאים עמו מסגרת אשראי לצורכי העסק.
ככלל, ככל שניתן יהיה לתכנן ולחזות לטווח ארוך יותר את צורכי האשראי, כך תשתפר גם רמת התקשורת עם הבנק. מומלץ לנהל דיאלוג שוטף עם מנהל הסניף שיביא להורדת רמת החרדה. אין דבר המפחיד בנק יותר מעסק שאינו בשליטה ולכן, חשוב לקבוע נוהל קבוע להעברת תחזית תזרים מעודכנת לבנק.

עסק שמבצע בדיקת חשבונות באופן שוטף ומעביר לבנק מידע על העמידה בתוכנית העסקית והפיננסית ואפילו דיווחים שוטפים, מגביר את רמת-אמינותו ואת נכונות הבנק לסייע במידת הצורך. הניסיון מלמד, כי פעילות כזו תורמת בטווח הארוך לטיב היחסים בין החברה לבנק ומקלה על השגת הסדרים בריבית נמוכה כשהחברה נקלעת לקשיים. עם זאת, חשוב להקפיד שלא למסור מידע בלתי אמין או שקרי העלול להביא במהירות להתדרדרות היחסים.