בית המשפט העליון – עוכב ביצוע מימוש משכון על דירת המבקשים עד לבירור תביעתם העיקרית אעפ"י שסיכויי התביעה אינם גבוהים

רעא 1605/09 ‏ ‏ נעמי בינסקי נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

בבית המשפט העליון כבוד השופטת מ' נאור
מיני-רציו: פורסם ב www.nevo.co.il

עוכב ביצוע מימוש משכון על דירת המבקשים עד לבירור תביעתם העיקרית, אעפ"י שסיכויי התביעה אינם גבוהים. זאת, מאחר שטענות המבקשים טרם זכו להתייחסות לגופן, מאחר שהן לא הועלו בשיהוי, מאחר שעסקינן בדירת מגורים ומאזן הנוחות נוטה לטובתם.
בר"ע על החלטת בימ"ש המחוזי, שעניינה דחיית בקשת המבקשים לסעד זמני של עיכוב פינויים מדירתם, במסגרת הליכי מימוש משכון, עד שתישמע תביעתם העיקרית
בית המשפט העליון (השופטת נאור) דן בבר"ע כבערעור, קיבל את הערעור ופסק כי:
בבוא בימ"ש ליתן סעד זמני עליו לשקול שני עניינים: האם בתובענה העיקרית קיימת עילת תביעה. תנאי זה משמעו, האם עולה מהתובענה שאלה רצינית המצריכה דיון, או שמא מדובר בתביעת סרק על פניה. בדיקת תנאי זה נעשית באורח לכאורי בלבד ואינה אמורה לשקף עמדה נחרצת ביחס לסיכויי התביעה העיקרית; מאזן הנוחות בין הצדדים. בדיקת קיומו של תנאי זה נעשית על דרך של איזון בין אינטרסים, ובעניין זה נתון שיקול דעת רחב לערכאה הדיונית לשקול ולהחליט, ורק לעתים רחוקות תתערב בכך ערכאת הערעור. בין שני התנאים מתקיימים יחסי גומלין, כך שככל שמאזן הנוחות נוטה לכיוון מבקש הסעד, כך הדרישה לקיומה של שאלה רצינית לדיון מתמתנת.
בענייננו סיכויי המבקשים לזכות בתביעתה העיקרית אינם גבוהים. יחד עם זאת, העניין מצריך בירור שאינו אפשרי בהליך בר"ע, אלא בערכאה הדיונית. כ"כ, יש ממש בטענות המבקשים כי טענותיהם לא הועלו בשיהוי ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתם. מדובר בנכס המשמש כדירת מגורים. מימוש הנכס עלול להקשות על השבת המצב לקדמותו, אם תתקבל תביעתם העיקרית של המבקשים. מכיוון שמאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים, הדרישה לעילת תביעה ממשית מתמתנת.

http://www.nevo.co.il/serve/home/it/UserFrm.asp?type=1&system=1&Spl=True&Prog=DisplayDoc&DocID=643009&cp=10

ריבית החובה בבנקים עדין יקרה אף על פי ששיעור ריבית הפריים הצטמצם ברבעון האחרון ב- 50%

מאת : דוד אברון *

ארבע פעמים לאורך הרבעון הראשון של שנת 2009, הקטין נגיד בנק ישראל את הריבית, ובכך הצטמצם במחצית שעורו השנתי של הפריים, מ- 4% בתאריך 31/12/08, ל- 2% בתאריך 31/03/09.

יחד עם זאת, לקוחות הבנקים השונים לא נהנים ממלוא הורדות הריבית של הנגיד. זאת, עקב הגדלת שעורי תוספת הסיכון בשעורים חדים, כפי שעשו בחודשים האחרונים חלק מהבנקים

בבנק הפועלים משלמים כיום לקוחות בעלי חשבונות חח"ד עסקי ריבית חובה של 7% לשנה במדרג הראשון, 9.5% לשנה במדרג שני (מסג' חח"ד עיסקי מדורג) ובגין חריגה ממסגרות האשראי משלמים אותם לקוחות, ריבית בשיעור שנתי של 13.6%.חובות בפיגור מחויבים בבנק הפועלים לפי 13.6% לשנה

בנק לאומי הגדיל בתאריך 13/02/09 את שעור תוספת הסיכון ב- 1.4% וריבית החובה לחשבונות מסוג חח"ד עסקי/מסחרי עומדת על 7.1% לשנה מדרג ראשון ו – 9.1% שניה לשנה במדרג השני. בגין יתרות חריגה משלמים כיום בבל"ל ריבית בשעור של 11.6% לשנה.

חובות מסחריים בפיגור מחויבים בבנק לאומי לפי 11.6% לשנה וחובות פרטיים בפיגור מחויבים לפי 15.4% לשנה

בבנק הבינלאומי הראשון, חובות בפיגור מחויבים בהוצאה לפועל לפי 17.25% לשנה.

בבנק מזרחי טפחות, משלמים לקוחות עסקיים כיום 8.7% לשנה עבור מדרגת הריבית הראשונה, 9.75% לשנה עבור מדרגת הריבית השנייה ו- 10.65% עבור מדרגת הריבית השלישית.חובות עסקיים בהוצל"פ מחויבים בבנק מזרחי לפי 12.65% לשנה וחובות פרטיים הוצל"פ מחויבים לפי 15.05% לשנה

בבנק דיסקונט לישראל, משלמים לקוחות עסקיים כיום 8% לשנה עבור קו האשראי הראשון,10.75% לשנה עבור קו האשראי השני. חובות בפיגור מחויבים בדיסקונט לפי 16.25% לשנה.

בבנק אגוד, משלמים לקוחות עסקיים כיום % 11.9 במדרגת ריבית הראשונה ו – 13.4% במדרגת ריבית שנייה. חובות בפיגור מחויבים בבנק אגוד לפי 20.4% לשנה.

בבנק מרכנתיל דיסקונט, חובות בפיגור בהוצאה לפועל מחויבים לפי 21.75% לשנה

להלן שיעורי הריבית בהוצאה לפועל נכון לתאריך 30/03/09

 

פועלים

לאומי

דיסקונט

מזרחי

בינלאומי

מרכנתיל

איגוד

13.6

15.4

16.25

15.05

17.25

21.75

20.4

 

 

הכותב – דוד אברון מנכ"ל מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה זה 22 שנים המתמחה ב חישוב ריבית , בניתוח ושיחזור של חשבונות בנק ובהכנת חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים, לרבות מתן עדות מומחה.