החזר ריבית מהבנק – כיצד בודקים את הבנק

שאלת גולש:

בתאריך 1/10/08, הפקדתי לחשבוני באמצעות תיבת האל-תור בסניף, שיק ע"ס 15,000 שקל. ברצוני לציין, שמסגרת האשראי המאושרת הראשונה בחשבוני, הינה עד לגובה של 25,000 ₪, מסגרת אשר אני מקפיד לעמוד בתחומה .

מסיבה כלשהי, הבנק לא זיכה את החשבון בסכום ההפקדה. לאחר בירור, הסכים הבנק בתאריך 1/5/09 לזכות את החשבון הן בסכום ההפקדה והן בהחזר ריבית בגין התקופה שמתאריך ההפקדה ועד לתאריך הזיכוי בפועל.

שאלתי היא:

איך אוכל לבדוק אם החזר הריבית בו זיכה הבנק את חשבוני הינו נכון והוגן.

תשובת מ.א. בקרה וניהול:

כדי לבדוק באם הבנק זיכה את חשבונך בהחזר ריבית הוגן בגין האחור המדובר, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב ריבית בנק הממוקם באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול.
באמצעות בחירה בין אחת מטבלאות ריבית החובה המופיעות במחשבון זה, תקבל תוצאת חישוב אשר תשקף את סכום הריבית ההוגן, בו אמור היה הבנק לזכותך.

לכניסה למחשבוני מ.א בקרה לחץ [מחשבוני ריבית ]