חובת הזהירות וחובת תום הלב של תאגיד בנקאי

בית המשפט ראה לדחות את תביעת בנק  דיסקונט על סך 693,877 ₪ ולחייב את התובע בשכ"ט עורך דין בסך 15,000 ₪

 לפרטים נוספים לחץ [כאן]

תביעת בנק נדחתה

תביעת בנק לאומי נדחתה על הסף מחמת התיישנות.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה, נקבע כי תביעת בנק התיישנה ויש לקבל את בקשת הנתבעים לדחותה על הסף.

לסיפור המלא לחץ כאן

תביעת בנק מזרחי על סך של 4.3 מיליון שקל נדחתה

המחוזי דחה תביעת בנק מזרחי על סך של 4.3 מליון שקל נגד איש עסקים , לשאת בחובותיה של שותפות ס.ק.ל. תעופה, בטענה לפיה נכרת עמו הסכם המחייב אותו לעשות כן.

 לתקציר פס"ד לחץ [תביעת בנק]

תביעה של בנק נגד לקוחה נדחתה בגין פעולות חד צדדיות

ביהמ"ש דחה את התביעה וקבע כי הבנק לא היה רשאי ע"פ זכות הקיזוז שבה הוא אחז מכוח מסמך תנאי פתיחת החשבון לבצע קיזוז של כל סכום הפיקדון וניירות הערך באופן שהכניס את החשבון המשותף ליתרת חובה.

לפרטים נוספים לחץ : [תביעה בנק]

תביעת בנק דיסקונט נדחתה תוך מתיחת ביקורת על התנהלותו

תביעת בנק דיסקונט כנגד לקוח נדחתה.

ביהמ"ש קבע בפסק דינו כי הבנק לא פעל עפ"י חובת האמון הנדרשת.

 לפרטים נוספים לחץ : [תביעת בנק]

חובת הזהירות שמוטלת על הבנק במסגרת עריכת חוזים עם לקוחותיו

בפסק דין מרתק שניתן ביום 5.7.11 על ידי בית משפט השלום בהרצליה, נקבעה חובתו המוגברת של הבנק להסביר ללקוחותיו את המשמעות של סעיפים המנויים בחוזה שנכרת בין הצדדים, כאשר בכל הנוגע לסעיפים המקפחים את זכותו של הלקוח, חלה על הבנק חובה מוגברת. במקרה זה דחה בית המשפט תביעה שהגיש בנק לאומי למשכנתאות כנגד לקוחה עימה היה קשור בהסכם משכנתא, תוך שהוא פוטר את הנתבעת מתשלום יתרת ההלוואה שניטלה על ידה, לאור התנהלותו הרשלנית של הבנק במועד החתימה על ההסכם.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]