הבנק הפר את חובת הזהירות והתרשל

פוסט נבחר

בית משפט קבע כי הבנק הפר את חובת הזהירות והתרשל בכך שלא הקפיד לפעול בהתאם לזכויות החתימה

קרא עוד

באדיבות חב' מ.א בקרה וניהול המתמחה מזה 29 שנה בהחזרי כספים מהבנקים ללקוחות עסקיים, מרביתם בהסדרי פשרה באמצעות בדיקת חשבונות בנקים, בדיקת התנהלות בנק, ומתן חוות דעת מומחה.

הבנק הפר את חובתו, ו"עצם את עיניו" בהתנהלותו

ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובתו, ו"עצם את עיניו" בהתנהלותו.

הבנק חויב בתשלום של 444,635 ₪ לתובע בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. נפסקו כנגד הבנק הוצאות משפט בסך 50,000 ₪ .

קרא עוד

הבנק חויב לשלם לזוכה

הבנק חויב לשלם לזוכה את כל הסכומים שבוצעו בחשבון בניגוד לצו העיקול

רשם ההוצאה לפועל קבע כי אסור היה לבנק לבצע חיובים בחשבון חייב, למן הרגע בו הוטל עיקול אצל הבנק על כלל נכסי החייב

קרא עוד

בנק חויב ע"י בית המשפט לפצות לקוח בגין שגיאה בערבות בנקאית

בית המשפט קיבל את תביעתה של התובעת כנגד הבנק וחייבו לפצותה בגין שגיאה בערבות בנקאית שהוצאה על ידו לבקשת התובעת, כאשר בערבות ציין הבנק תאריך תוקף שגוי של הערבות בנקאית ובשל אותה טעות, לא זכתה התובעת במכרז שלשמו הוצאה הערבות. נפסק, כי בנסיבות מקרה זה, הבנק הפר את חובת הזהירות כלפי התובעת ואת התחייבותו החוזית בכך שלא בדק את כתב הערבות לפני העברתה לתובעת.

ציטוטים מתוך מיני רציו שפורסם ב
www.nevo.co.il

לפס"ד

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-06-1544-105.htm

ביהמ"ש המחוזי דחה תביעת בנק על סך של 6 מיליון שקל וקבע כי וקבע כי הבנק הפר את הסכם הלווי

בית המשפט השתכנע כי הבנק לא קיים את הסכם הליווי עבר על חובת הנאמנות כלפי החברה ובהתחשב בנזקים הכספיים שהבנק גרם לחברה, דחה בית המשפט את תביעת הבנק.

לצפייה במאמר לחץ: [הסכם הליווי]

הבנק הפר את חובותיו כלפי התובעת כמוסד בנקאי בכך שנמנע מלהבהיר לה את משמעות חתימתה על תצהיר

בנק הפועלים לא הסביר לערבה משמעות חתימתה על תצהיר ויתור על זכויותיה בבית – ביהמ"ש ביטל התצהיר

התובעת, אטיה נויברג, התגוררה יחד עם בעלה המנוח בבית בהרצליה שהזכויות בו היו רשומות על שם הבעל

"בהתנהלותו זו הפר הבנק את חובותיו כלפי התובעת כמוסד בנקאי בכך שנמנע מלהבהיר לה את משמעות חתימתה על תצהיר לוויתור ואת הסיכונים שהיא נוטלת על עצמה בחתמה עליו" – כך קבע השופט נסים ישעיה מבית המשפט המחוזי בתל אביב והורה על ביטול תצהיר ויתור על זכויות עליו חתמה ערבה לטובת הבנק.
התובעת, אטיה נויברג, התגוררה יחד עם בעלה המנוח בבית בהרצליה שהזכויות בו היו רשומות על שם הבעל. לאחר שהחברה של הבעל נקלעה לקשיים, פנה הבעל יחד עם בנו מנישואיו הראשונים שניהל את החברה לבנק הפועלים בבקשה לקבלת הלוואה כנגד שעבוד הבית בהרצליה כבטוחה. הבנק דרש כתנאי לכך תצהיר של נויברג בו היא מוותרת על זכויותיה בנכס. במרץ 01' חתמה נויברג על התצהיר בפני עו"ד הילה שפילמן-נויברג – אשתו של נכדו של המנוח מנשואיו הראשונים – אשר הגיעה לשם כך לדירתם.

ציטוטים מכתבה מאת : נוריט רוט שפורסמה בתאריך 3/9/09 ב

www.themarker.com/tmc

לכתבה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=nr20090903_113323