הבנק הפר את חובתו, ו"עצם את עיניו" בהתנהלותו

ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובתו, ו"עצם את עיניו" בהתנהלותו.

הבנק חויב בתשלום של 444,635 ₪ לתובע בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. נפסקו כנגד הבנק הוצאות משפט בסך 50,000 ₪ .

קרא עוד

רשלנות הבנק אפשרה גנבת כ 2 מיליון ₪ מחשבונה של קשישה בת 82

בית המשפט המחוזי קבע כי על אף שפנסי האזהרה הבהבו והפעמונים צלצלו, הבנק וקופות הגמל עצמו את עיניהם מראות ואטמו את אוזניהם משמוע ובכך אפשרו גנבת סך של כ 2 מיליון שקל מחשבונה של קשישה בת 82

למאמר לחץ : רשלנות בנק

בית המשפט פסק נגד בנק מזרחי וקבע כי סכומי כסף בחשבון בנק משותף לא תמיד יהיו בבעלות משותפת

מר צבי ארנברג פתח בצוותא עם חותנו (בעלה של ביתו) חשבון בנק משותף בבנק "מזרחי טפחות", בו היו לחותנו מספר חשבונות קודמים. במשך הזמן הצטברו בחשבונות הקודמים חובות שהגיעו לסך של כמעט מיליון שקלים. לאור זאת, הבנק נקט במהלך חד צדדי וניכה מהחשבון המשותף של מר ארנברג וחותנו סך של כרבע מיליון שקל (מחצית מהיתרה החיובית שהייתה בחשבון המשותף), על חשבון החובות שנצברו בשאר החשבונות, כאמור. על רקע השתלשלות האירועים האמורה הוגשה לבית המשפט תביעה לפיה נדרש כי בית המשפט יחייב את הבנק להשיב את הכספים שלקח. הטענה המרכזית של מר ארנברג הייתה שלמרות שמדובר בחשבון משותף הוא הבעלים היחידי בחשבון זה וכל הכספים בו שייכים לו ונתקבלו לאחר שמכר דירה שבבעלותו. בית המשפט קיבל את התביעה נגד הבנק וקבע כי לא די בכך ששני אנשים פותחים חשבון משותף, על מנת שהכספים המצויים בו יהיו משותפים, אלא צריך להוכיח כי בעל הממון אכן התכוון להעניק את הכספים במתנה לשותפו לחשבון. לאור זאת, הבנק חוייב להשיב את הסכום שנלקח על ידו לחשבונו של מר ארנברג.

לצפייה בפסק הדין באתר "נבו" לחץ [כאן]