חובתו של הבנק לדאוג כי שיק "למוטב בלבד" יופקד בחשבונו של המוטב

בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה את תביעתה של חברה העוסקת בעבודות אינסטלציה כנגד הסניף הראשי של בנק לאומי בחיפה. על פי טענותיה של החברה, הבנק הפקיד שלוש המחאות שעליהן מוטבע השרטוט "למוטב בלבד" לחשבונו של צד ג', אשר פרטיו אינם מופיעים על גבי ההמחאות.

בית המשפט פוסק כי כאשר מוטבע על שיק המונח "למוטב בלבד", על הבנק לצאת מנקודת הנחה שהצדדים שאפו להגביל את עבירות השיק ועל כן יש להפקידו בחשבונו של המוטב בלבד.

אשר על כן, בית המשפט מחייב את הבנק להשיב לחברה את מרבית הסכומים הנקובים על גבי ההמחאות ומטיל עליו הוצאות נוספות.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]

חובת הזהירות שמוטלת על הבנק במסגרת עריכת חוזים עם לקוחותיו

בפסק דין מרתק שניתן ביום 5.7.11 על ידי בית משפט השלום בהרצליה, נקבעה חובתו המוגברת של הבנק להסביר ללקוחותיו את המשמעות של סעיפים המנויים בחוזה שנכרת בין הצדדים, כאשר בכל הנוגע לסעיפים המקפחים את זכותו של הלקוח, חלה על הבנק חובה מוגברת. במקרה זה דחה בית המשפט תביעה שהגיש בנק לאומי למשכנתאות כנגד לקוחה עימה היה קשור בהסכם משכנתא, תוך שהוא פוטר את הנתבעת מתשלום יתרת ההלוואה שניטלה על ידה, לאור התנהלותו הרשלנית של הבנק במועד החתימה על ההסכם.

לצפייה במאמר מקצועי המסקר את פסק הדין לחץ [כאן]