הבנק הפר את חובת הזהירות והתרשל

פוסט נבחר

בית משפט קבע כי הבנק הפר את חובת הזהירות והתרשל בכך שלא הקפיד לפעול בהתאם לזכויות החתימה

קרא עוד

באדיבות חב' מ.א בקרה וניהול המתמחה מזה 29 שנה בהחזרי כספים מהבנקים ללקוחות עסקיים, מרביתם בהסדרי פשרה באמצעות בדיקת חשבונות בנקים, בדיקת התנהלות בנק, ומתן חוות דעת מומחה.

רשלנות הבנק אפשרה גנבת כ 2 מיליון ₪ מחשבונה של קשישה בת 82

בית המשפט המחוזי קבע כי על אף שפנסי האזהרה הבהבו והפעמונים צלצלו, הבנק וקופות הגמל עצמו את עיניהם מראות ואטמו את אוזניהם משמוע ובכך אפשרו גנבת סך של כ 2 מיליון שקל מחשבונה של קשישה בת 82

למאמר לחץ : רשלנות בנק

לבנק חובת זהירות בפעולותיו הפרה של חובת הזהירות תביא את הבנק לתשלום פיצויים לנפגע

בנקים שוגים לא פעם לרעת הלקוח.
בפסק דין של בית משפט השלום בתל אביב, שניתן בחודש אפריל 2011 חזר בית המשפט על ההלכה, שלבנק אחריות מלאה להתנהלותו, והוא חב חובת זהירות בפעולותיו.
הפרה של חובות אלה תביא את הבנק לתשלום פיצויים לנפגע.
במקרה זה הסכסוך היה בין-בנקאי, אך אותו תסריט ממש יכול היה לפגוע בלקוח של הבנק.

 לצפייה במאמר לחץ : [כאן]